Công văn 811/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện báo cáo quyết toán loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 811/TCHQ-GSQL
V/v: Thực hiện báo cáo quyết toán loại hình nhập nguyên liệu SXXK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 
 
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
 
Vừa qua khi triển khai thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ liên quan đến việc lập báo cáo quyết toán đối với loại hình nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8537/TCHQ-GSQL ngày 05/9/2016 hướng dẫn nhưng trong quá trình thực hiện có nhận được phản ánh vướng mắc từ một số đơn vị cũng như doanh nghiệp. Do vậy, để việc báo cáo quyết toán đối với loại hình này được thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thực hiện:
1. Lập và nộp báo cáo quyết toán theo đúng quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, số liệu tồn đầu kỳ, số liệu tồn cuối kỳ được kết xuất từ hệ thống sổ kế toán tại thời điểm bắt đầu và kết thúc năm tài chính (không phân biệt theo thời điểm áp dụng Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu).
2. Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình kinh doanh đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định, sau khi sản xuất ra sản phẩm mà doanh nghiệp tìm được thị trường xuất khẩu thì hoạt động này được xem xét hoàn thuế theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và không phải thực hiện báo cáo quyết toán; cơ quan hải quan quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã nộp.
Trong quá trình thực hiện trường hợp vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Vũ Thị Mai (để b/c);
- Cục Thuế XNK (để ph/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Thuộc tính văn bản
Công văn 811/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện báo cáo quyết toán loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 811/TCHQ-GSQL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 14/02/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS

Official Dispatch No. 811/TCHQ-GSQL dated  February 14, 2017 of the General Department of Customs on preparation of annual reports on imported materials serving manufacturing of exports
To: Customs Departments of provinces
The General Department of Customs issue Official Dispatch No. 8537/TCHQ-GSQL on September 05, 2016 to provide guidance on implementation of the Law on Export and import duties No. 107/2016/QH13 dated April 06, 2016 and the Government's Decree No. 134/2016/NĐ-CP dated September 01, 2016 regarding preparation of annual reports on imported raw materials and supplies serving manufacturing of exports, and has been receiving numerous feedbacks from enterprises on difficulties they have encountered. In order to ensure uniformity of this type of reports, the General Department of Customs hereby requests Customs Departments of provinces to instruct enterprises to follow procedures for importing raw materials serving manufacturing of exports as follows:
1. Prepare and submit annual reports in accordance with provisions of Article 60 of Circular No. 38/2015/TT-BTC and instructions in Official Dispatch No. 1501/TCHQ-GSQL dated February 29, 2016 of the General Department of Customs.  The opening and ending quantities will be extracted from the accounting book system at the beginning and end of the fiscal year respectively (regarding the effective date of the Law on Export and import duties).
Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!