Công văn 808/VPCP-KTTH hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

--------

Số: 808/VPCP-KTTH

V/v Hoạt động xuất nhập khẩu,  vận chuyển hàng qua biên giới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Y tế, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Tài chính;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới được diễn ra bình thường, đồng thời đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới tiếp tục thực hiện theo quy định; bảo đảm công tác phòng chống dịch, không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Người điều khiển phương tiện vận chuyển chuyên chở hàng hóa (không có hành khách) qua biên giới, tổ bay, thủy thủ đoàn từ vùng có dịch được xuất nhập cảnh qua biên giới (gồm cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không), nhưng phải được áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, quản lý, giám sát y tế chặt chẽ, nghiêm ngặt; chỉ được đi đến điểm giao nhận hàng hóa, điểm cách ly tại khu vực cửa khẩu, không được phép đi sâu vào trong nội địa; bảo đảm loại trừ hoàn toàn các rủi ro có thể lây nhiễm dịch bệnh.

2. Giao các Bộ: Công Thương, Y tế, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo triển khai cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, QHQT, CN, NN, NC, QHĐP, TH, TKBT;

- Lưu: VT, KTTH(3)TLK

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực