Công văn 7305/TCHQ-TXNK 2018 về việc miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời hạn 05 năm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 7305/TCHQ-TXNK
V/v: Miễn thuế NL, VT, LK trong thời hạn 05 năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1400/HQQNa-NV ngày 16/11/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam về việc miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời hạn 05 năm. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời hạn 05 năm:

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư thì địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Căn cứ điểm 55 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì Khu kinh tế thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ khoản 4 Điều 15 Luật Đầu tư thì ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ sản xuất ô tô);

Căn cứ khoản 13 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đu sản xuất. Việc miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản này không áp dụng đối với dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13, Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế thì mặt hàng phụ tùng ô tô không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp dự án “Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô CTR VINA” của Công ty TNHH CTR VINA đầu tư tại Khu công nghiệp Tam thăng, Tam Kỳ thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nếu sản xuất hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án.

2. Về việc xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được:

Căn cứ khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan, thì tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác;

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Căn cứ khoản 3 Điều 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, thì căn cứ để xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo quy định nêu trên, việc áp dụng chính sách miễn thuế nhập khẩu được xác định tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Do đó, trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nguyên liệu, vật tư, linh kiện được xác định trong nước đã sản xuất được thì không được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Quảng Nam được biết, thực hiện./.

                                             

Nơi nhận:
- Như trên;
- Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 7305/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời hạn 05 năm
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 7305/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 11/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!