Công văn 7135/TCHQ-TXNK 2018 Phúc đáp công văn 111/WC-HQ năm 2018

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 7135/TCHQ-TXNK
V/v: Phúc đáp công văn 111/WC-HQ ngày 01/11/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Weichai Việt Nam.
(Phòng 702, Tòa nhà Đại Minh, Số 77, Đường Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 111/WC-HQ ngày 01/11/2018 của Công ty TNHH Weichai Việt Nam về việc áp mã HS linh kiện động cơ nhập khẩu để lắp ráp. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định s 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung, một sđiều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính ph về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Căn cứ Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

a. Về thuế suất CKD:

Thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng theo bộ linh kiện rời để sản xuất, lắp ráp ô tô áp dụng cho các mặt hàng CKD của ô tô quy định tại khoản 2.1, Phn I, Chương 98, Mục II, Phụ lục II, Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và không áp dụng cho linh, phụ kiện để sản xuất, lắp ráp động cơ ô tô.

b. Về thuế suất nhập khẩu động cơ và linh kiện động cơ:

Động cơ diesel dùng cho xe ô tô thuộc nhóm 84.08 “Động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (động cơ diesel hoặc bán diesel)” có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) từ 7% đến 25% trong đó chỉ có loại động cơ diesel, đã lắp ráp hoàn chỉnh, dung tích xi lanh trên 3.500 cc, không dùng cho xe thuộc phân nhóm 8701.10, thuộc mã số 8408.20.23 là có thuế suất MFN 7%.

Mặt hàng là bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho động cơ diesel ô tô của nhóm 84.08 (chưa được chi tiết tại nhóm nào của chương 84, 85), thuộc nhóm 84.09 “Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08”, thuộc các mã số từ 8409.99.21 đến 8409.99.49, có thuế suất MFN từ 10% đến 15% (tùy theo từng loại).

Động cơ diesel dùng cho xe ô tô của nhóm 84.08 có thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc (thuế suất ACFTA) từ 0% đến 20% (2018-2019). Bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho động cơ diesel ô tô của nhóm 84.09 có thuế suất ACFTA 0%. Điều kiện để hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất ACFTA được quy định tại Điều 4 Thông tư số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Weichai Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực