Công văn 5413/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc cấm nhập khẩu bộ tem Trung Quốc phát hành về quần đảo Hoàng Sa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 5413/TCHQ-GSQL
V/v: Cấm nhập khẩu bộ tem Trung Quốc phát hành về quần đảo Hoàng Sa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013
 
 
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
 
 
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại nội dung công văn số 2512/BTTTT-BC ngày 29/8/2013 về việc cấm nhập khẩu bộ tem Trung Quốc phát hành về quần đảo Hoàng Sa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc kiểm soát, giám sát chặt chẽ và ngăn chặn, không cho phép việc các tổ chức, cá nhân nhập khẩu bộ tem phổ thông 6 mẫu mang tên “Mỹ lệ Trung Quốc” do Bưu chính Trung Quốc phát hành, trong đó có 01 mẫu tem in hình các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (mẫu tem có giá tem in trên mặt là 1,2 tệ, mang tên “Tam Sa Thất Liên Dữ”) và các ấn phẩm kèm theo dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là mẫu tem in hình các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, (gửi kèm hình ảnh bộ tem, để lấy mẫu ảnh màu đề nghị Quý Cục truy cập địa chỉ website: http://www.vietstamp.net/forum/showthread.php?t=11719).
Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện nội dung trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TTTT (thay trả lời);
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực