Công văn 5147/TCHQ-TXNK 2018 hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Bến Thành - Suối Tiên

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

Số: 5147/TCHQ-TXNK

V/v: Hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Bến Thành - Suối Tiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1493/HQHCM-TXNK ngày 8/6/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh tuyến Bến Thành-Suối Tiên. Về vấn đề này, sau khi trao đi với Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hàng hóa nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế

Căn cứ quy định về các trường hợp miễn thuế và thủ tục miễn thuế tại Điều 16, Điều 17 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;

Căn cứ khoản 1 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định trường hợp hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư phải thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Ban quản lý dự án và các nhà thầu đã được Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP nhưng chủ dự án và các nhà thầu vẫn đăng ký tờ khai nhập khẩu trước ngày thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế thì không đủ điều kiện miễn thuế theo quy định tại Điều 17 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; không thuộc trường hợp hoàn thuế quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu s107/2016/QH13 nên không có cơ sở pháp lý để xử lý hoàn cho chủ dự án và các nhà thu.

2. Về hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được

Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Hàng hóa nhập khẩu đ tạo tài sản c định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:

a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng”.

Căn cứ quy định nêu trên kể từ ngày 01/9/2016 (ngày có hiệu lực của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) dự án ưu đãi đầu tư khi nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định được miễn thuế đối với:

- Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng đ chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị (không phân biệt trong nước đã hay chưa sản xuất được);

- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án (tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dụng trong dây chuyền công nghệ thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ).

- Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được (căn cứ để xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- V
ụ CST,Vụ PC (BTC); ,
- Lưu:
VT, TXNK (03 bn).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 5147/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Bến Thành - Suối Tiên
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5147/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!