Công văn 4753/BCT-XNK về giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 4753/BCT-XNK
V/v: Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

 

 

Kính gửi:

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 1123/HHVN-KHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Tổng công ty, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Trong 03 năm liên tiếp 2010, 2011, 2012, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã không bảo đảm việc nhập khẩu xăng dầu đủ lượng hạn mức tối thiểu (HMTT) và HMTT điều chỉnh được Bộ Công Thương phân giao. Năm 2010, Tổng công ty nhập khẩu đạt 67% HMTT; năm 2011 đạt 32 % HMTT; năm 2012 Tổng công ty không thực hiện nhập khẩu. Như vậy, Tổng công ty đã không thực hiện đúng quy định tại Điều 23 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Do vậy, Bộ Công Thương chưa xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khi Giấy phép số 10/BCT-GPXD đã cấp cho Tổng công ty hết hạn vào ngày 14 tháng 5 năm 2013.

Bộ Công Thương thông báo để Tổng công ty biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: KH, TTTN;
- Lưu: VT, XNK(2)hangntt.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 4753/BCT-XNK của Bộ Công Thương về giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4753/BCT-XNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 31/05/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Công nghiệp
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực