Công văn 4580/TCHQ-GSQL 2020 phân luồng hàng nhập khẩu là quà biếu, quà tặng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_________________

Số: 4580/TCHQ-GSQL

V/v: Phân luồng đối với hàng nhập khẩu là quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành ph.

 

Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong việc áp dụng phân luồng đối với tờ khai nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển khi thực hiện thủ tục hải quan theo phương thức điện tử và theo tờ khai hải quan giấy theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 38/2015/TT-BTC) của Bộ Tài chính và quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 46 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015. Để đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện áp dụng phân luồng tờ khai, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Trường hợp người khai hải quan lựa chọn khai trên tờ khai giấy, việc phân luồng tờ khai thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 46 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp người khai hải quan lựa chọn theo phương thức điện tử, việc phân luồng tờ khai do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thông báo theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Tổng cục trưởng (để b/c);

- Cục HQ.TP. Hải Phòng (thay trả lời công

văn số 4757/HQHP-QLRR ngày 13/4/2020);

- Cục QLRR (để p/hợp);

- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Mai Xuân Thành

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 4580/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân luồng đối với hàng nhập khẩu là quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4580/TCHQ-GSQL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 08/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực