Công văn 4351/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4351/TCHQ-GSQL

Công văn 4351/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4351/TCHQ-GSQLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:22/04/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Số: 4351/TCHQ-GSQL
V/v cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố
 

Ngày 28/3/2014, Bộ Tài chính có công văn số 3925/BTC-TCHQ về việc tập kết hàng hóa xuất khẩu hướng dẫn khai địa điểm tập kết hàng hóa khi thực hiện thủ tục hải quan đi với hàng hóa xut khẩu, nhập khẩu. Theo đó, đối với trường hợp kho bãi tập kết hàng hóa của doanh nghiệp chưa được cơ quan hải quan cp mã địa điểm tập kết, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phhướng dẫn doanh nghiệp có văn bản thông báo kho bãi tập kết hàng hóa xuất khẩu vTổng cục Hải quan để được cấp Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến. Đ trin khai thực hiện thống nhất và đảm bảo việc phân cấp quản lý, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu như sau:

1. Doanh nghiệp lập bộ hồ sơ gửi trực tiếp đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý địa bàn có kho bãi tập kết hàng hóa chờ thông quan dự kiến để được cấp mã địa điểm. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp mã địa điểm theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm công văn này (01 bản chính):

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư (01 bản chụp).

2. Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý của đơn vị; tng hợp và thực hiện phân công một Chi cục Hải quan trực thuộc quản lý kho bãi theo địa bàn (Ví dụ: kho bãi của doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan A thì phân công Chi cục Hải quan A quản lý).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh, thành phlập danh sách, báo cáo Tổng cục Hải quan theo mu tại Phụ lục 02 kèm theo để thực hiện việc cấp mã.

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Cục Hi quan tỉnh, thành ph, Cục Giám sát quản lý về hải quan thực hiện việc cấp mã quản lý địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến cho doanh nghiệp. Theo đó: Doanh nghiệp có kho bãi thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan AB thuộc Cục Hải quan tỉnh AA sẽ có mã quản lý AAAB - 0001; trong đó AA là mã Cục Hải quan tỉnh, thành ph, AB là mã Chi cục Hải quan qun lý địa bàn có kho bãi và 0001 là mã quản lý kho bãi của doanh nghiệp và sẽ được cấp theo thứ tự từ 1. Đng thời phi hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan cập nhật mã địa điểm tập kết hàng hóa vào hệ thống VNACCS và công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và có công văn thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phdoanh nghiệp biết.

Mã địa điểm tập kết hàng hóa do Tổng cục Hải quan cấp sẽ thay thế cho mã tạm của Chi cục hải quan nơi mở tờ khai.

4. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mã địa điểm hoặc trong quá trình làm thủ tục hải quan, nếu có cơ sở xác định địa điểm tập kết hàng hóa được cp mã của doanh nghiệp là không có thực, Cục Hải quan tnh, thành phhoặc Chi cục hải quan nơi quản địa điểm hoặc làm thủ tục hải quan tiến hành kiểm tra thực tế địa điểm được cấp mã, nếu doanh nghiệp không có địa điểm tập kết hàng hóa thì báo cáo Tổng cục Hải quan để thực hiện việc thu hồi mã địa điểm đã cấp, đồng thời thực hiện việc kiểm tra sau thông quan đi với các lô hàng xuất khẩu của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phbiết, thực hiện ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

PHỤ LỤC 1

CÔNG TY ……..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:
V/v

…., ngày   tháng    năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh... (nơi có kho bãi).

Thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 và công văn số 3925/BTC-TCHQ ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính, Công ty ……………….. đề nghị Tổng cục Hải quan, Cục Hi quan tỉnh... cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu của chúng tôi, cụ th như sau:

1. Tên Công ty

2. Địa chỉ kho bãi:

3. Diện tích kho bãi:

4. Tình trạng sở hữu kho bãi: (ghi rõ kho bãi của chính công ty hay kho bãi thuê mượn; trường hp thuê mượn thì ghi rõ chủ shữu kho bãi)

5. Hệ thống trang thiết bị của kho bãi

(trường hợp có nhiều địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu thì khai chi tiết từng địa điểm hoặc lập danh sách đính kèm công văn)

Đnghị Tổng cục hải quan, Cục Hải quan tỉnh ... xem xét cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu nêu trên để Công ty thực hiện khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

GIÁM ĐỐC

 

PHỤ LỤC 2

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:
V/v cấp mã địa điểm

………, ngày  tháng  năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý)

Thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014, công văn số 3925/BTC-TCHQ ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính và công văn số      /TCHQ-GSQL ngày ... của Tng cục hải quan, Cục Hải quan tỉnh... báo cáo danh sách kho bãi của doanh nghiệp đnghị cấp mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến và phân công các đơn vị quản lý kho bãi cụ thể như sau:

Chi cục Hải quan quản lý kho bãi

TT

Doanh nghiệp đề nghị cấp mã kho bãi

Địa chỉ kho bãi

Diện tích kho bãi

Tình trạng sở hữu/sử dụng kho bãi

Hệ thống trang thiết bị của kho bãi

Chi cục Hi quan A

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Hải quan B

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét cấp mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến cho kho bãi tập kết hàng hóa nêu trên để Công ty thực hiện khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi