Công văn 4231/TCHQ-CNTT 2018 triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 4231/TCHQ-CNTT
V/v: Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải (Trung tâm Công nghệ thông tin, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa);
- Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Kế hoạch và Đầu tư);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Vụ Tổ chức cán bộ
- Văn phòng thường trực cải cách hành chính);
- Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, Cục Công nghệ thông tin).

Tiếp theo công văn số 3731/TCHQ-CNTT ngày 26/6/2018 về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nng, TP.H Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.

Trên cơ sở thống nhất kế hoạch triển khai giữa các giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, Tổng cục Hải quan thông báo việc tiếp tục triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia như sau:

- Thời điểm triển khai: Từ 9h00 ngày 25/7/2018.

- Phạm vi và địa điểm triển khai.

+ Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc các tỉnh, thành phố Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bình Thuận.

+ Riêng tại các cảng thuộc Thành phố Cần Thơ: Hãng tàu, đại lý hãng tàu thực hiện khai báo hồ sơ điện tử trên Cng thông tin một cửa quốc gia để các cơ quan hải quan, cảng vụ hàng hải, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật, kiểm dịch y tế thực hiện giải quyết thủ tục điện tử. Do tại cảng Cần Thơ, cơ quan công an quản lý thủ tục đối với hành khách, thuyền viên và chưa kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, vì vậy yêu cầu hãng tàu, đại lý hãng tàu thực hiện khai báo hồ sơ giấy với công an cửa khu.

+ Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng thủy nội địa thuộc tỉnh Long An (danh sách cảng thủy nội địa theo phụ lục 2 đính kèm).

Toàn bộ hãng tàu, đại lý hãng tàu, giao nhận sẽ thực hiện khai báo các thủ tục liên quan đến tàu thuyền (Danh sách các thủ tục triển khai theo phụ lục 1 đính kèm) bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (emanifest) thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn. Khi khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên, doanh nghiệp phải sử dụng chữ ký số (Riêng đối với các thủ tục hành chính cho các thủ tục tàu vào rời, tàu hoạt động tuyến nội địa, thời gian đầu triển khai từ 25/7/2018 - 25/8/2018, Cổng thông tin một cửa quốc gia cho phép doanh nghiệp lựa chọn sử dụng chữ ký stại tt cả các địa đim thông báo triển khai. Sau thời gian nêu trên sẽ bắt buộc sử dụng chữ ký số đối với các thủ tục này).

- Đđáp ứng việc triển khai nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị:

+ Phối hợp thông báo kế hoạch nêu trên tới các hãng tàu, đại lý hãng tàu về kế hoạch triển khai nêu trên. Yêu cầu các hãng tàu, đại lý hãng tàu đăng ký/cập nhật tài khoản, chuẩn bị chữ ký số để khai báo thông tin đến Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn (doanh nghiệp tải hướng dẫn đăng ký tài khoản, đăng ký chữ ký số và hướng dẫn sử dụng hệ thống trên Cổng thông tin một cửa quốc gia).

+ Thông báo tới các đơn vị xử lý nghiệp vụ liên quan đến các thủ tục hành chính nêu trên về phạm vi, kế hoạch triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia. Các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, cảng thủy nội địa (Cảng vụ hàng hải, Bộ đội biên phòng, kiểm dịch y tế thuộc Bộ Y tế, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cảng vụ đường thủy nội địa) thuộc các địa điểm triển khai tham gia xử lý thông tin qua Cổng thông tin một cửa quốc gia 24/24 hàng ngày và chủ động phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi để thực hiện Cơ chế một một cửa quốc gia.

Trong thời gian đầu triển khai từ 25/7/2018 - 8/8/2018, đề nghị các cơ quan bố trí cán bộ trực để làm thủ tục theo quy trình hiện hành phòng khi hệ thống gặp sự cố phát sinh.

+ Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng chuẩn bị sẵn sàng hệ thống, phối hợp với với Tổng cục Hải quan để đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật phục vụ việc triển khai nêu trên.

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế thông báo tới các đơn vị kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch y tế liên quan truy cập vào chức năng rút gọn của Cổng thông tin một cửa quốc gia (địa chỉ: oga.vnsw.gov.vn) đtiếp nhận thông tin khai báo của doanh nghiệp. Tổng hợp danh sách cán bộ cần cấp tại khoản truy cập vào chức năng rút gọn của Cổng thông tin một cửa quốc gia (Họ và tên, đơn vị, chức vụ, điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử), gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan) trước 29/6/2018 để được cấp tại khoản.

Tổng cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp, cán bộ các cơ quan nhà nước tại đường dây nóng ((024) 37.824.754, (024) 37.824.755, (024) 37.824.756,(024) 37.824.757, (024) 32.242.182, (024) 32.242.183, (024) 32.242.184) và thư điện tử: bophanhotrotchq@customs.gov.vn.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ với đầu mối: đ/c Vũ Thế Hoàng - Cục CNTT&TK HQ, SĐT: 098.6666.987 Email: hoangvt@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà N
ng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, TP.HChí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An (để phối hợp);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Công Bình

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
(Kèm theo công văn số 4231/TCHQ-CNTT ngày 19/7/2018 của Tổng cục Hải quan)

1. Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng biển.

2. Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng biển.

3. Thủ tục tàu biển quá cảnh tại cảng biển.

4. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam mà không chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc không có hành khách, thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài.

5. Thủ tục đối với tàu biển hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng biển khác của Việt Nam.

6. Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam.

7. Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi.

8. Thủ tục tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam.

9. Thủ tục tàu biển rời cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam.

10. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam.

11. Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng biển khác của Việt Nam có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài.

12. Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài nhập cảnh tại cảng thủy nội địa.

13. Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh tại cảng thủy nội địa.

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CẢNG THỦY NỘI ĐỊA TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MÔT CỬA QUỐC GIA
(Kèm theo công văn số
4231/TCHQ-CNTT ngày 19/7/2018 của Tổng cục Hải quan)

TT

Tên cảng

Vị trí

Cơ quan quản lý

1

Cảng Thiên Lộc Thành

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

2

Cảng An Long

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

3

Cảng Hoàng Tuấn

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

4

Cảng Cẩm Nguyên

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

5

Cảng MT Gas

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc thuận Đạo, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

6

Cảng Thành Tài

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

7

Cảng Phương Quân

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

8

Cảng Bourbon

Bờ Trái sông Vàm Cỏ Đông, thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

thuộc tính Công văn 4231/TCHQ-CNTT

Công văn 4231/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4231/TCHQ-CNTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành:19/07/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi