Công văn 4173/GSQL-GQ1 2018 về vướng mắc giấy phép nhập khẩu tiền chất

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

Số: 4173/GSQL-GQ1
V/v
: Vướng mắc giấy phép NK tiền chất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

 

Trả lời công văn số 2348/HQLA-NV ngày 18/12/2018 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Hướng dẫn tại công văn số 1372/HC-VP ngày 8/12/2017 của Cục Hóa chất - Bộ Công Thương gửi Tổng cục Hải quan trả lời vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 9/10/2017 nêu: "Trên thực tế hầu hết các hóa chất nói chung và tiền chất công nghiệp nói riêng đều tồn tại ở dạng hỗn hợp có nhiều thành phần, hàm lượng khác nhau, đặc tính hóa lý và tính chất nguy hiểm khác nhau và có thể thuộc các mã HS khác với mã HS của các chất là thành phần trong hỗn hợp đó. Về mặt chuyên môn, và theo thông lệ quốc tế, tất cả các hóa chất bao gồm chất và hỗn hợp chất nguy hiểm đều phải được quản lý, kiểm soát.

Các loại hàng hóa là sản phẩm tiêu dùng có hóa chất như: axit sulfuric có trong bình ắc quy chì, axit phenylacetic là một auxin (một loại hoocmon thực vật) trong trái cây, axit phenylacetic được sử dụng trong một số loại nước hoa...sản phẩm sơn, mực in có chứa tiền chất...(đã nêu tại công văn số 7678/TCHQ-GSQL) không thuc đối tượng áp dụng của Nghị định số 113/NĐ-CP".

- Liên quan đến vướng mc tương tự về việc nhập khu hn hợp có chứa tin chất công nghiệp đphục vụ sản xuất có thuộc đối tượng phải xin giy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp theo Nghị định số 113/NĐ-CP hay không, ngày 10/8/2018 Cục Hóa chất có công văn số 806/HC-QLHC trả lời, trong đó nêu rõ: "Hn hợp có chứa tiền chất công nghiệp là nguyên liệu phục vụ sản xuất như nhựa acrylic nguyên sinh dạng lỏng có thành phần tiền cht toluene và methyl ethyl ketone hàm lượng phổ biến từ 10-80% hoặc cao hơn là hn hợp chất phải xin Giấy phép khi xuất nhập khẩu tiền chất".

Do vậy, đối với trường hợp theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Long An hàng hóa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất là dung môi, chất tẩy rửa, hỗn hp hóa chất chứa tiền chất (vd: có chứa thành phn 30-60% Acetone, CAS: 67-64-1 thuộc Danh mục tiền chất công nghiệp nhóm 2 phải xin Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 113/NĐ-CP) thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ trực tiếp Cục Hóa chất - Bộ Công Thương để được trả lời cụ thể.

- Về nội dung chính sách mặt hàng áp dụng đối với trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ: Khoản 5 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính) quy định thủ tục hải quan đối với trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ như sau:

- “a) Trách nhiệm của người xuất khẩu:

a.2) Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định

- b) Trách nhiệm của người nhập khẩu:

b.2) Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định”

Theo đó, việc thực hiện thủ tục hải quan theo quy định bao gồm việc đáp ứng yêu cầu về chính sách quản lý mặt hàng và chính sách thuế tại thời điểm khai báo hải quan.

Như vậy, đối với trường hợp hàng hóa thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ nhưng mặt hàng đăng ký tờ khai thuộc đối tượng phải áp dụng chính sách quản lý mặt hàng thì phải đáp ứng quy định về chính sách quản lý mặt hàng đó tại thời điểm khai báo hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);

- Công ty TNHH Giày Ching Luh VN (đ/c: KCN Thuận Đạo, Bến Lức, Long An) (thay trả lời cv356/VCL-XNK);
-Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực