Công văn 4172/GSQL-GQ1 2018 về vướng mắc nhập khẩu phân bón

Thuộc tính văn bản
Công văn 4172/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về vướng mắc nhập khẩu phân bón
Cơ quan ban hành: Cục Giám sát quản lý về Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4172/GSQL-GQ1 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 27/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tải văn bản
Loading...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

Số: 4172/GSQL-GQ1
V/v
: Vướng mắc nhập khẩu phân bón

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

 

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 1296/HQĐL-NV ngày 05/12/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về vướng mắc nhập khẩu phân bón. Liên quan đến vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11, khoản 12 Điều 47 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón thì phân bón có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành từ ngày 09/8/2008 đến ngày 27/11/2013; phân bón hoàn thành khảo nghiệm (trừ phân bón quy định tại khoản 2 Điều 47) được nhập khẩu không cần Giấy phép nhập khẩu trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Căn cứ khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân nhập khu phân bón chưa được công nhận phải có Giấy phép nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này (bao gồm cả phân bón quy định tại khoản 11 Điều 47 hết thời hạn 12 tháng k tngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa được công nhận phân bón lưu hành tai Việt Nam).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, VP, GQ1 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan