Công văn 3718/TCHQ-GSQL 2023 trừ lùi giấy phép xuất khẩu khoáng sản trên V5

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3718/TCHQ-GSQL

Công văn 3718/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trừ lùi giấy phép xuất khẩu khoáng sản trên V5
Cơ quan ban hành: Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3718/TCHQ-GSQLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành:17/07/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3718/TCHQ-GSQL

V/v trừ lùi giấy phép xuất khẩu khoáng sản trên V5

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 1864/HQQN-GSQL ngày 07/6/2023 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc thủ tục trừ lùi giấy phép xuất khẩu khoáng sản trên Hệ thống eCustomsV5, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trừ lùi văn bản cho phép xuất khẩu khoáng sản tồn kho, khoáng sản cá biệt trên Hệ thống

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và sẽ nghiên cứu, bổ sung chức năng liên quan đến việc điều chỉnh lượng (điều chỉnh tăng hoặc giảm lượng còn lại) trên giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp thông tin về lượng có thay đổi theo Kết quả giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định hoặc phiếu cân hàng của cảng (đối với hàng rời, hàng xá) hoặc Biên bản ghi nhận tại hiện trường giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định.

2. Trừ lùi giấy phép trên Hệ thống eCustomsV5 trong trường hợp doanh nghiệp đứng tên trên giấy phép là doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu

Việc trừ lùi giấy phép trên Hệ thống eCustomsV5 trong trường hợp doanh nghiệp ủy thác được cấp giấy phép xuất khẩu/ nhập khẩu ủy thác cho doanh nghiệp khác thực hiện thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2903/TCHQ-GSQL ngày 05/5/2020 của Tổng cục Hải quan. Đối với trường hợp Giấy phép nhập khẩu số 2216/BCT-DKT ngày 17/4/2023 cấp cho Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã được thực hiện trừ lùi một phân trên Hệ thống eCustomsV5, Tổng cục Hải quan đã thực hiện khóa Giấy phép này và không cho phép thực hiện trừ lùi đối với các lô hàng xuất khẩu tiếp theo trên Hệ thống (thông tin về số lượng hàng hóa còn lại đính kèm tại Phụ lục).

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn doanh nghiệp căn cứ số lượng còn lại nêu trên liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu lô hàng đầu tiên của lượng hàng còn lại để cấp Phiếu theo dõi trừ lùi, theo dõi, thanh khoản theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và thông báo tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện thống nhất.

3. Liên quan thực hiện nội dung điểm 2.2 công văn số 1977/TCHQ-GSQL ngày 27/4/2021 của Tổng cục Hải quan về xuất khẩu đá vôi

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và sẽ có hướng dẫn xử lý cụ thể sau khi đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo đánh giá, tổng kết quả trình thực hiện điểm 2.2 công văn số 1977/TCHQ-GSQL ngày 27/4/2021.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thọ

PHỤ LỤC

QUẢN LÝ THÔNG TIN TRỪ LÙI GIẤY PHÉP TRÊN HỆ THỐNG V5
(Kèm theo công văn số 3718/TCHQ-GSQL ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục Hải quan)

Thông tin giấy phép 2216/BCT-DKT ngày 17/04/2023