Công văn 3482/BTNMT 2019 báo cáo tình hình kiểm soát nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

Số: 3482/BTNMT-TCMT
V/v: Báo cáo về tình hình kiểm soát nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi:

Các Bộ: Công Thương; Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính và Xây dựng

 

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 6113/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tình trạng hàng hóa đã qua sử dụng được đưa về Việt Nam bằng nhiều hình thức khác nhau như tạm nhập, tái xuất, xách tay hoặc là nhập bằng hình thức gian lận, nhập lậu. Các loại hàng hóa này tỷ lệ sử dụng rất thấp, phần lớn là rác phế liệu, không thể tái chế, trở thành một nguy cơ lớn cho xã hội và môi trường. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan báo cáo về tình hình kiểm soát nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng, yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Căn cứ chỉ đạo trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao Báo cáo tình hình nêu trên đề xuất chủ trương, giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu các loại hàng hóa đã qua sử dụng, bảo đảm các yêu cầu về môi trường gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo của Quý Bộ xin được gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 23 tháng 7 năm 2019 thông qua Tổng cục Môi trường, địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Bản mềm báo cáo gửi theo địa chỉ thư điện tử: nttung_cmt@monre.gov.vn hoặc hanhtung@vea.gon.vn, điện thoại liên hệ 0912.986.658).

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- PTT Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- VP Ban chỉ đạo 389 quốc gia (để biết);
- Lưu: VT, TCMT, TT 30.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

 

                                                                    

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOs. MIỄN PHÍ dùng thử 1 số tính năng dành cho khách hàng đóng phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực