Công văn 3368/TCHQ-ĐTCBL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra, chống gian lận trong việc nhập khẩu mặt hàng thời trang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
Số: 3368/TCHQ-ĐTCBL
V/v: Tăng cường kiểm tra, chống gian lận trong việc nhập khẩu mặt hàng thời trang
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013
 
 
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
 
Trong thời gian qua, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng thời trang hàng hiệu có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn chủ yếu là: Sdụng doanh nghiệp mới được thành lập, không có trụ sở rõ ràng và giám đốc thuê để thực hiện việc nhập khẩu cho chủ hàng thật nhằm lẩn tránh pháp luật nếu bị phát hiện vi phạm; Nhập khẩu hàng chính hiệu, hàng có nhãn hiệu cụ thể nhưng cố tình khai báo sai hoặc không khai báo về nhãn hàng hóa, nhãn hiệu hàng hóa (chỉ khai chung chung về kích thước, quy cách hoặc khai báo hàng hóa có nhãn hiệu Trung Quốc hoặc khai sai về xuất xứ, số lượng và trị giá của hàng hóa...) nhằm mục đích tránh sự kiểm tra của Cơ quan Hải quan; Lợi dụng việc phân luồng kiểm tra hàng hóa, sử dụng loại hình tạm nhập- tái xuất để nhập lậu, vận chuyển trái phép hàng giả vào Việt Nam...
Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng thời trang nhập khẩu; Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:
1. Tổ chức quán triệt tới cán bộ, công chức và triển khai thực hiện kế hoạch theo nội dung chi tiết kế hoạch đính kèm;
2. Báo cáo kèm đề xuất kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch về Tng cục (qua Đội Kim soát bảo vệ quyn sở hữu trí tuệ - Cục Điều tra chống buôn lậu) theo số điện thoại: 04-44520649/9701, Fax: 04-39440648, Email: shtt.tchq@gmail.com.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- LĐTC (để chđạo);
- Cục ĐTCBL, Cục TXNK, Cục KTSTQ, Ban QLRR, Báo HQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐTCBL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn
 KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, CHỐNG GIAN LẬN TRONG
 HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU HÀNG THỜI TRANG
(theo công văn số 3368/TCHQ-ĐTCBL ngày 19/6/2013 của Tổng cục Hải quan)
 

STT
Nội dung hoạt động
Kết quả
Thi gian thực hiện
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hp
I. Tại Tng cục Hi quan
1
Xây dựng danh mục chi tiết nhóm hàng thời trang nhập khẩu có dấu hiệu nghi ngờ là hàng giả.
Tập trung vào nhóm hàng: quần áo, giày dép, túi xách, tht lưng, ví da, mắt kính, đồng hồ... có xuất xứ Trung quốc hoặc được vận chuyển tới Trung quốc.
Hoàn chỉnh và áp dụng các tiêu chí QLRR nhằm hỗ trợ cho các đơn vị trong quá trình làm thủ tục, kịp thời phát hiện nghi vấn.
Cảnh báo tới các đơn vị trong quá trình làm thủ tục hải quan.
Thường xuyên trong quá trình triển khai, có đánh giá đưa vào, đưa ra trong việc áp dụng tiêu chí
Cục Điều tra chống buôn lậu
- Ban QLRR
- Cục HQ tỉnh, thành phố cung cấp thông tin QLRR trên cơ sở thực tiễn tại đơn vị.
2
Phối hợp hỗ trợ việc xây dựng các phương án triển khai chi tiết tại các Cục HQ tỉnh, thành ph
Cục HQ tỉnh, thành phố xây dựng phương án triển khai cụ thể.
Trong tháng 06/2013
Cục Điều tra chng buôn lậu
Cục HQ tỉnh, thành phố
3
- Đề xuất xây dựng phương án đấu tranh.
- Triển khai phương án đấu tranh, bắt giữ theo thẩm quyền của đơn vị
- Trực tiếp phối hợp với Chi cục HQ kim tra lô hàng có du hiệu vi phạm.
- Phát hiện kịp thời những nghi vấn trong quá trình kiểm tra, giám sát.
- Xử lý những trường hợp vi phạm.
Thường xuyên trong quá trình triển khai.
Cục Điều tra chống buôn lu
- Các đơn vị: Đội 1, 2, 3, 4, HĐ 1, 2, 3.
- Cục HQ tỉnh, thành phố.
4
Kiểm tra và hỗ trợ cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện.
- Cung cấp thông tin kịp thời, có hiệu quả nhm triển khai các phương án bắt giữ, xử lý tại đơn vị.
- Phát hiện kịp thời các sơ suất, nghi vấn trong quá trình triển khai tại các đơn vị.
- Kiến nghị xử lý những vướng mắc, vi phạm trong quá trình triển khai.
Thường xuyên trong quá trình triển khai.
Cục Điều tra chống buôn lậu
- Cục HQ tỉnh, thành phố.
- Ban QLRR
- Dự kiến kiểm tra tại một số đơn vị HQ: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, TP H Chí Minh, Tây Ninh, An Giang...
5
Làm việc với đại diện hiệp hội, doanh nghiệp, hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hiệp hội chống hàng giả và bảo hộ quyền SHTT.
Các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, các khóa học đào tạo hỗ trợ cho cán bộ HQ
Thường xuyên trong quá trình triển khai.
Cục Điều tra chống buôn lậu
Đại diện doanh nghiệp, hiệp hội
6
Tổ chức triển khai áp dụng tiêu chí QLRR trong hoạt động nhập khẩu đối với nhóm hàng thời trang.
- Triển khai và áp dụng hồ sơ QLRR tập trung vào các doanh nghiệp trọng điểm, mặt hàng trọng điểm, loại hình trọng điểm và địa bàn trọng điểm.
- Rà soát, đánh giá và đề xuất, kiến nghị liên quan đến quá trình triển khai áp dụng hồ sơ QLRR trong quá trình làm thủ tục hải quan
Thường xuyên trong quá trình triển khai.
Ban Quản lý rủi ro
Cục Điều tra chống buôn lậu.
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
7
Thực hiện tuyên truyền, phn ánh vướng mắc của Hải quan, cộng đồng doanh nghiệp về quá trình triển khai kế hoạch.
 
Thường xuyên trong quá trình triển khai.
Báo Hi quan
Cục Điều tra chống buôn lậu
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
8
Tổng kết, báo cáo kết quả triển khai kế hoạch theo tiến độ như sau:
- Từ ngày 15/11 đến 30/11/2013: Tổng hợp và xây dựng báo cáo.
- Từ ngày 01/12 đến 05/12/2013: Hoàn thiện báo cáo gửi Lãnh đạo Tổng cục Hi quan
 
 
Cục Điều tra chống buôn lậu
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
II. Cục Hải quan tỉnh, thành phố
1
Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể phù hợp với tình hình làm thủ tục hải quan, đu tranh chng buôn lậu tại đơn vị liên quan đến mặt hàng thời trang nhập khẩu.
- Đầu mối liên lạc tại Cục, Chi cục, Đội Kiểm soát.
- Danh mục mặt hàng trọng điểm, bao gồm: tên doanh nghiệp, nhóm hàng, địa bàn, loại hình.
- Đề xuất hỗ trợ trang thiết bị, trao đổi thông tin.
- Chỉ tiêu bắt giữ cụ thể
Thời gian gửi báo cáo trước ngày 30/06/2013
Cục Điều tra chống buôn lậu (tiếp nhận và tổng hợp báo cáo)
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Ban QLRR
2
Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch đấu tranh đã xây dựng.
Các văn bản chỉ đạo, kế hoạch kiểm tra cụ thể.
Thường xuyên trong quá trình triển khai.
Cục Hải quan tỉnh, thành phố
Cục Điều tra chống buôn lậu
3
Trao đổi với Cục Điều tra chng buôn lậu để được hỗ trợ kịp thời thông tin làm cơ sở cho việc xlý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Thông tin về chủ thể quyền, tài liệu xác định hàng thật- hàng giả, văn bản pháp lý làm cơ sở cho vic xử lý.
Thường xuyên trong quá trình trin khai.
Cục Hải quan tỉnh, thành phố
Cục Điều tra chống buôn lu
4
Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai kế hoạch tại đơn vị và vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai
- Báo cáo kết quả triển khai tại báo cáo công tác kiểm soát hàng tháng.
- Báo cáo vướng mắc định kỳ hoặc đột xuất.
- Báo cáo tổng kết gửi trước ngày 01/11/2013.
 
Cục Hải quan tỉnh, thành phố
Cục Điều tra chống buôn lậu
III. Các Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát
1.
Kiểm tra việc khai báo của người khai hải quan về tên hàng hóa, nhãn hàng hóa, nhãn hiệu.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định liên quan đến việc kiểm tra NN về chất lượng.
- Kiểm tra việc khai báo về trị giá của hàng hóa.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan, lực lượng kiểm soát hải quan các cấp tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa đi với những lô hàng trọng điểm, nghi ngờ.
- Phân tích thông tin về hàng hóa: Tuyến đường, xuất x, nước xuất khẩu, người nhập khẩu, tính chất hàng hóa, trị giá khai báo... đxác định các lô hàng trọng điểm cần kiểm tra thực tế hàng hóa.
- Cung cấp, trao đổi làm rõ những nghi vấn có liên quan tới hàng hóa trong quá trình làm thủ tục.
- Tổng hợp và báo cáo kịp thời Cục HQ tỉnh, thành phố về những vướng mắc phát sinh.
- Phát hiện những gian lận trong việc khai báo về slượng, chất lượng, xuất xứ, trị giá.
- Xác định những hành vi, thủ đoạn gian lận như: Sử dụng doanh nghiệp mới được thành lập, không có trụ sở rõ ràng, giám đốc thuê, lợi dụng loại hình tạm nhập - tái xuất...
- Thực hiện việc thông báo cho chủ thể quyền SHTT theo đúng quy định đi với trường hợp nhãn hiệu nằm trong danh sách đã đã đăng ký giám sát tại cơ quan Hải quan.
- Trường hợp chưa đủ cơ sở để bác bỏ trị giá khai báo trong quá trình làm thủ tục hải quan thì chuyển bộ phận kiểm tra sau thông quan để tiến hành kim tra theo quy định của Pháp luật.
Thường xuyên trong quá trình triển khai.
Chi cục Hải quan ca khẩu
Đội Kiểm soát bảo vệ quyền SHTT (Đội 4)- Cục Điều tra chống buôn lậu.
Đội Kiểm soát trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố
2
- Triển khai các phương án đấu tranh, bắt giữ theo thẩm quyền của đơn vị
- Tổng hợp và báo cáo kịp thời Cục HQ tỉnh, thành phố về những vướng mắc phát sinh.
- Phát hiện bắt giữ và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.
- Phát hiện những gian lận trong việc khai báo về số lượng, chất lượng, xuất xứ, trị giá.
- Xác định những hành vi, thủ đoạn gian lận như: Sử dụng doanh nghiệp mới được thành lập, không có trụ sở rõ ràng, giám đốc thuê, lợi dụng loại hình tạm nhập- tái xuất...
- Thực hiện việc thông báo cho chủ thể quyền SHTT theo đúng quy định đối với trường hợp nhãn hiệu nằm trong danh sách đã đã đăng ký giám sát tại cơ quan Hải quan.
Thường xuyên trong quá trình triển khai.
Đội Kiểm soát trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố
Đội Kiểm soát bảo vệ quyền SHTT (Đội 4)- Cục Điều tra chống buôn lậu.
 
 
 

thuộc tính Công văn 3368/TCHQ-ĐTCBL

Công văn 3368/TCHQ-ĐTCBL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra, chống gian lận trong việc nhập khẩu mặt hàng thời trang
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3368/TCHQ-ĐTCBLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành:19/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu

tải Công văn 3368/TCHQ-ĐTCBL

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi