Công văn 3265/TXNK-CST năm 2018 hàng nhập sản xuất xuất khẩu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3265/TXNK-CST

Công văn 3265/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về hàng nhập sản xuất xuất khẩu
Cơ quan ban hành: Cục Thuế xuất nhập khẩuSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3265/TXNK-CSTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành:20/06/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu

tải Công văn 3265/TXNK-CST

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

Số: 3265/TXNK-CST
V/v: Hàng nhập SXXK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1299/HQHCM-TXNK ngày 15/5/2018 của Cục Hi quan TP. Hồ Chí Minh về việc chính sách thuế hàng SXXK. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa theo loại hình sn xuất xuất khẩu nhưng không thực hiện toàn bộ các công đoạn sản xuất.

Ngày 14/5/2018, Cục Thuế xuất nhập khu đã có công văn s 2405/TXNK-CST trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Đề nghị Cục Hi quan TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu nội dung công văn s 2405/TXNK-CST để thực hiện.

2. Quyết toán trong trường hợp xuất khẩu ủy thác.

Căn cứ quy định tại Điều 155, khoản 1 Điều 162, khoản 1, khoản 4 Điều 163, Điều 164, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 7 Điều 165 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 về quyền, nghĩa vụ của bên nhận ủy thác.

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 5 Điều 60 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu phải thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu với cơ quan hải quan; thực hiện báo cáo quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liu, vật tư nhập khu, hàng hóa xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng nguyên liệu, vật tư đầu tiên để thực hiện gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, tổ chức, cá nhân thông báo cơ sở sản xuất cho cơ quan hải quan;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sa đổi bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì trường hợp tổ chức, cá nhân chưa thực hiện cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 60 với cơ quan hải quan thì đnh kỳ báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu với cơ quan hải quan theo năm tài chính. Tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc trước khi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất.

Căn cứ các quy định về ủy thác mua bán hàng hóa trong Luật Thương mại s 36/2005/QH11 và các quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu thì trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, có tổ chức hoạt động sản xuất để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (gọi tắt là tổ chức, cá nhân ủy thác) ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác (gọi tắt là tổ chức, cá nhân nhân ủy thác) nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác xuất khẩu sản phẩm do chính tổ chức, cá nhân ủy thác sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thì tổ chức, cá nhân ủy thác có trách nhiệm thực hiện thông báo cơ sở sản xuất, nộp báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 56, Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 36, khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Việc kiểm tra cơ sở sản xuất phải được cơ quan hải quan thực hiện đối với tổ chức, cá nhân ủy thác.

Thủ tục thông báo cơ sở sản xuất, nộp báo cáo quyết toán thực hiện theo quy định tại Điều 56, Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 36, khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi