Công văn 3109/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng nhập khẩu phục vụ dự án bảo vệ môi trường

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 3109/TCHQ-TXNK
V/v: Hàng nhập khẩu phục vụ dự án bảo vệ môi trường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2017

 
 
Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
 
Trả lời công văn số 1020/HQHCM-TXNK ngày 12/04/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc với hàng hóa miễn thuế phục vụ dự án Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương - Bến Cát, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định đối tượng miễn thuế là: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường bao gồm:
a. Máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để thu gom, vận chuyển, xử lý, chế biến nước thải, rác thải, khí thải, quan trắc và phân tích môi trường, sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường, ứng phó, xử lý sự cố môi trường;
... "
Căn cứ khoản 3 Điều 25 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định: “Căn cứ để xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục máy móc, thiết bị phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng nhập khẩu để thu gom, vận chuyển, xử lý, chế biến nước thải, rác thải, khí thải, quan trắc và phân tích môi trường, sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường, ứng phó, xử lý sự cố môi trường; sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường".
Căn cứ khoản 6 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định: "Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng nhập khẩu để bảo vệ môi trường và sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải”.
Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng nhập khẩu để bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 3 Điều 25, khoản 6 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP làm căn cứ để cơ quan hải quan áp dụng chính sách thuế cho doanh nghiệp. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương - Bến Cát có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án là hàng hóa nhập khẩu để bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 làm căn cứ để cơ quan hải quan áp dụng chính sách thuế. Khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư chuyên dùng nhập khẩu để bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 3 Điều 25, khoản 6 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, nếu hàng hóa nhập khẩu cho dự án không thuộc Danh mục hoặc tiêu chí như xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì chủ đầu tư phải kê khai nộp thuế, tiền chậm nộp theo quy định.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS (03 bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 
Thuộc tính văn bản
Công văn 3109/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng nhập khẩu phục vụ dự án bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3109/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 11/05/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Tài nguyên-Môi trường
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!