Công văn 3025/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về trị giá hải quan hàng nhập khẩu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 3025/TCHQ-TXNK
V/v: Trị giá hải quan hàng NK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

 
 
Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
 
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 34/HQHCM-TXNK ngày 10/4/2017 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc khi thực hiện công văn số 98/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2017 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về việc thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan:
- Căn cứ quy định tại Điều 77 Luật Hải quan thì thời hạn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan, trụ sở người khai hải quan là 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.
- Căn cứ quy định tại điểm b Điều 142 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì Cục trưởng Cục Hải quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra đối với các hồ sơ hải quan thuộc diện phải kiểm tra theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 78 Luật Hải quan (trừ hồ sơ đã kiểm tra theo quy định tại điểm a khoản này) bao gồm cả trường hợp quy định tại điểm g.2 khoản 3 Điều 25 Thông tư này trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.
Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ quy định nêu trên, thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 98/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2017.
2. Đối với trường hợp đã thực hiện tham vấn và kiểm tra sau thông quan nhưng chấp nhận trị giá khai báo thấp thì:
- Trường hợp Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã thực hiện tham vấn hoặc đã thực hiện kiểm tra sau thông quan nhưng chấp nhận trị giá khai báo hoặc xác định giá thấp chưa đúng quy định thì thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để thu đủ thuế cho Ngân sách Nhà nước.
- Trường hợp Cục Kiểm tra sau thông quan tại Tổng cục Hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan nhưng chấp nhận trị giá khai báo hoặc xác định trị giá thấp chưa đúng quy định thì Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh có kiến nghị về Cục Kiểm tra sau thông quan để xử lý theo quy định.
3. Về thời gian hoàn thành: Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh là hoàn thành trước 30/6/2017.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK, HằngB (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 
 
 
Thuộc tính văn bản
Công văn 3025/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về trị giá hải quan hàng nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3025/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 08/05/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!