Công văn 2787/TCHQ-TXNK 2020 sử dụng kết quả phân tích, giám định

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

________________

Số: 2787/TCHQ-TXNK

V/v: Sử dụng kết quả phân tích, giám định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Kim Tín.

(số 40 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/2020 - KT ngày 10/3/2020 của Công ty cổ phần Kim tín về việc sử dụng kết quả phân tích, giám định cho các lô hàng tiếp theo, về việc này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm g Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính:

"Người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các t chức có chức năng theo quy định của pháp luật đ khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đổi, b sung, thay thế; ”

Căn cứ Khoản 13 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý

13. Khoản 3 Điều 24 được sa đổi, bổ sung như sau:

"3. Trường hợp lô hàng xuất khu, nhập khu đã được thông quan trên cơ sở kết quả phân tích, giám định đ xác định tên hàng, mã shàng hóa thì cơ quan hải quan sử dụng kết quả phân tích, giám định của lô hàng này đ thực hiện thủ tục hải quan cho các lô hàng tiếp theo của chính người khai hải quan có cùng tên hàng, xut xứ, mã s hàng hóa khai báo, nhập khu từ cùng một nhà sản xuất (đối với hàng hóa nhập khu).

Cơ quan hải quan la chọn thực hiện phân tích, giám định cho các lô hàng tiếp theo trên cơ sở quản lý rủi ro”.

Như vậy, người khai hải quan có thể sử dụng kết quả phân tích, phân loại ca lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại (trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đi, bổ sung, thay thế). Tuy nhiên, trên cơ sở quản lý rủi ro, cơ quan hải quan vẫn có th lựa chọn các lô hàng tiếp theo để thực hiện phân tích, giám định.

Tng cục Hải quan có ý kiến để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, TXNK-PL-Minh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Đào Thu Hương

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2787/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng kết quả phân tích, giám định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2787/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 29/04/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!