Công văn 2736/TCHQ-TXNK đính chính Công văn 2687/TCHQ-TXNK

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2736/TCHQ-TXNK
V/v Đính chính công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/6/2021

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/6/2021 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP. Về vấn đề này, do sơ suất trong soạn thảo Tổng cục Hải quan đính chính như sau:

Tại điểm b mục IV công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/6/2021 nêu:

“Lưu ý: Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh thành phố .... Theo đó, các tờ khai xuất khẩu tại chỗ phải được khai báo đúng cú pháp “#&XKTC#&” vào ô “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp”, tại tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng cũng khai báo đúng cú pháp “#&NKTC#& Số tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ tương ứng (11 ký tự đầu)” vào ô “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp”.

Nay sửa lại như sau:

“Lưu ý: Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh thành phố .... Theo đó, các tờ khai xuất khẩu tại chỗ phải được khai báo đúng cú pháp “#&XKTC” vào ô “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp”, tại tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng cũng khai báo đúng cú pháp “#&NKTC#&Số tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ tương ứng (11 ký tự đầu)” vào ô “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp”.

Các nội dung khác tại công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/6/2021 dẫn trên không thay đổi.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế-BTC (để biết);
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ (để biết);
- Website của Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Thuộc tính văn bản
Công văn 2736/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đính chính Công văn 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/6/2021
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2736/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 03/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!