Công văn 26/TCHQ-TXNK 2019 về việc phân loại hàng hóa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 26/TCHQ-TXNK
V/v: Phân loại hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15275/HQHP-KTSTQ ngày 21/11/2018, số 12207/HQHP-KTSTQ ngày 18/09/2018, số 8794/HQHP-KTSTQ ngày 03/07/2018, của Cục Hải quan Hải Phòng vướng mắc phân loại các mặt hàng cẩu hàng. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 12/07/2016 Tổng cục Hải quan đã có Thông báo kết quả phân loại số 6577/TB-TCHQ, đối với mặt hàng có mô tả cụ thể như sau: “Cần cẩu chuyên dùng xếp dỡ container giữa tàu và cầu cảng. Cấu tạo chính gồm: 01 khung kết cấu bng thép chạy trên 02 đường ray song song đặt cố định trên cầu cảng. 01 cần (dạng dầm cầu) nâng tải vươn thẳng từ cầu tàu lên bên trên tài chở container với phần vươn dài được kết nối bằng khớp bản lề. Được trang bị h tời chính cố định (Stationary main hoist) và 01 xe nâng (semi-rope trolley) chạy trên ray dọc toàn bộ chiều dài cần nâng tải. 01 thiết bị gắp container (Spreader). Các bộ phận và hệ thống đồng bộ (hệ thống điều khiển, hệ thống di chuyển, hệ thống cấp điện...) của cẩu. Cẩu có sức nâng 40 tấn, chiều cao nâng 27,6m, tầm với khoảng 36m, chuyên xếp dỡ container loại 20’ và 40’.

Mặt hàng được xác định thuộc nhóm 84.26 “Cần cẩu của tàu thủy; cần trục, kể cả cần trục cáp; khung thang nâng di động, xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống và xe công xưởng có lắp cần cẩu”, phân nhóm “- Cần trục trượt trên giàn trượt (cần trục cổng di động), cần trục vận tải, cng trục, cầu trục, khung thang nâng di động và xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống”, phân nhóm 8426.19 “- - Loại khác”, mã số 8426.19.90 - - - Loại khác”.

2. Đối với các mặt hàng tại các công văn báo cáo nêu trên, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra, căn cứ thực tế hàng hóa, đối chiếu với quy định hiện hành và nội dung Thông báo kết quả phân loại nêu trên của Tổng cục Hải quan để xác định, trường hợp mặt hàng có mô tả hàng hóa và đặc tính như tại Thông báo số 6577/TB-TCHQ ngày 12/07/2016 của Tổng cục Hải quan thì phân loại theo mã số 8426.19.90.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực