Công văn 2591/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý hải quan tại cửa khẩu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
Số: 2591/TCHQ-GSQL
V/v: Quản lý hải quan tại cửa khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2014
 
 
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.
 
Ngày 19/02/2014, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước có công văn số 323/HQBP-NV báo cáo vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại cửa khẩu chính Lộc Thịnh; Trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát thực tế các địa điểm kiểm tra, tập kết hàng hóa nhập khẩu và làm việc với các Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước trong 02 ngày 28/02 và 01/3/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1/ Đối với các địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XNK:
a) Đối với các địa điểm đã được Tổng cục Hải quan đồng ý cho phép tập kết, kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu Hoàng Diệu và tại trụ sở Hải quan Lộc Thịnh, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, đảm bảo các điều kiện về giám sát hải quan, như: tường rào xung quanh, xác định diện tích, khu vực tập kết hàng hóa,…
Riêng đối với địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu Hoàng Diệu, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đẩy nhanh việc đầu tư các hạng mục theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, sớm hoàn thiện hồ sơ và báo cáo Tổng cục Hải quan ra quyết định công nhận trước khi hết thời gian tạm đưa vào hoạt động theo công văn số 1202/TCHQ-GSQL ngày 08/2/2014 (đến hết ngày 30/6/2014).
b) Đối với khu vực tập kết hàng hóa tại vùng đệm giữa biên giới Campuchia và Việt Nam (Km số 0) thuộc quản lý của Hải quan Lộc Thịnh:
Tổng cục Hải quan nhất trí chủ trương thành lập khu vực tập kết hàng hóa tại Km số 0 giữa biên giới Việt Nam và Campuchia. Tuy nhiên, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước nghiên cứu Hiệp định biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia và các quy định về quản lý cửa khẩu, nếu việc thành lập địa điểm tập kết hàng hóa tại khu vực vùng đệm không ảnh hưởng đến việc thực hiện các Hiệp định, đến an ninh quốc phòng; nếu được UBND tỉnh Bình Phước đồng ý giao đất thì trao đổi thống nhất với Bộ đội Biên phòng có phương án tổ chức giám sát, quản lý cụ thể, đề xuất, báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét quyết định công nhận chính thức.
c) Đối với địa điểm tập kết tại cửa khẩu phụ Tân Tiến thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu:
Tổng cục Hải quan nhất trí chủ trương xây dựng địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa tại khu vực sân bãi nằm trong khuôn viên trụ sở làm việc của Đội nghiệp vụ hải quan Tân Tiến. Tuy nhiên, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước xác định cụ thể diện tích khu vực tập kết, lưu giữ hàng hóa; sơ đồ khu vực; hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan; xây dựng phương thức giám sát hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu về địa điểm này và việc theo dõi, giám sát hàng hóa đưa vào, đưa ra khu vực này đảm bảo phù hợp với nguồn nhân lực và đặc thù quản lý hải quan cửa khẩu.
d) Đối với địa điểm tập kết, kiểm tra tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư:
Do chính quyền bố trí được nguồn vốn, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ cho việc xây dựng địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa tại khu vực có diện tích 10.000m2 đã được Tổng cục Hải quan đồng ý về chủ trương đầu tư Bãi kiểm tra hàng hóa tại công văn số 3002/TCHQ-TVQT ngày 03/6/2013. Trước mắt, Tổng cục Hải quan đồng ý cho phép sử dụng khu vực sân, bãi của Chi cục Hải quan CKQT Hoa Lư (hiện là bãi đất trống, dự kiến làm sân bóng đá), có diện tích 1.500m2, nằm trong khuôn viên trụ sở Chi cục, có tường rào cố định, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát hải quan 24/24, cách barie cửa khẩu 200m để làm địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa.
Về phương án cho phép Cục Hải quan tỉnh Bình Phước hợp tác với Công ty CP Vạn Kim Phước để cùng tiến hành đầu tư xây dựng và triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa điểm có diện tích 10.000m2 nêu trên, Tổng cục Hải quan sẽ chỉ đạo các Vụ, Cục liên quan làm việc trực tiếp với Cục Hải quan Bình Phước để đề xuất ý kiến cụ thể.
đ) Để đảm bảo công tác quản lý, giám sát đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu có địa điểm kiểm tra, tập kết hàng hóa thực hiện phân định khu vực tập kết hàng hóa theo từng loại hình nhập khẩu, không để chung để đảm bảo quản lý và không được thực hiện các hoạt động cưa, xẻ, phân loại gỗ trong khu vực tập kết.
2/ Đối với phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa XNK qua cửa khẩu:
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước căn cứ quy định tại Điều 81 Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định riêng cho các phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức ở khu vực biên giới thường xuyên qua lại khu vực biên giới và quy định về giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu biên giới đường bộ ban hành kèm Quyết định 148/QĐ-TCHQ ngày 28/01/2011 của Tổng cục Hải quan, đề xuất biện pháp quản lý đối với phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa XNK qua cửa khẩu nhưng không có biển kiểm soát, không có giấy đăng ký phương tiện cho phù hợp với đặc thù tại cửa khẩu. Đồng thời, phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu để thống nhất, theo dõi, quản lý và giám sát chặt chẽ phương tiện đi vào, đi ra cửa khẩu.
3/ Đối với hàng hóa XNK đưa vào địa điểm tập kết, kiểm tra:
a) Việc phối hợp giám sát giữa Hải quan và Biên Phòng: Việc kiểm tra, giám sát hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu đến các địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa và hàng hóa, phương tiện đưa vào, đưa ra các địa điểm này thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước rà soát các văn bản hiện hành, trao đổi với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu để đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, cũng như đảm bảo công tác phối kết hợp trên địa bàn.
b) Việc giám sát hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu về địa điểm tập kết: Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước nghiên cứu xây dựng quy trình giám sát đặc thù và báo cáo Tổng cục Hải quan để thẩm định, phê duyệt nội dung.
4/ Về công tác tổ chức thực hiện, kiểm tra nội bộ:
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện công tác giám sát, quản lý hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ; tổ chức giám sát, theo dõi hàng hóa, phương tiện vận tải ra, vào địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XNK đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát lại hoạt động của các địa điểm tập kết hàng hóa tại cửa khẩu để thực hiện việc quy hoạch, xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng điều kiện giám sát quản lý hải quan và báo cáo Tổng cục Hải quan quyết định công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết và triển khai thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục GSQL về Hải quan) để được hướng dẫn giải quyết./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bình Phước (để phối hợp);
- Vụ TVQT (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh
 

thuộc tính Công văn 2591/TCHQ-GSQL

Công văn 2591/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý hải quan tại cửa khẩu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2591/TCHQ-GSQLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:13/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu

tải Công văn 2591/TCHQ-GSQL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi