Công văn 2258/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu phế liệu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2258/TCHQ-GSQL

Công văn 2258/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu phế liệu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2258/TCHQ-GSQLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:17/03/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 2258/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu phế liệu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015
 
 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
Trong quá trình thực hiện Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ quan Hải quan gặp một số vướng mắc. Ngày 02/3/2015, Tổng cục Hải quan có công văn số 1681/TCHQ-GSQL gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến về việc nhập khẩu phế liệu theo quy định tại Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong công văn có đề nghị được nhận lại ý kiến trả lời của quý Bộ trước ngày 06/3/2015, tuy nhiên đến nay Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhận được trả lời.
Tổng cục Hải quan tiếp tục nhận được công văn của các doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn nhập khẩu phế liệu nói chung và vỏ ốc, vỏ trai, vỏ sò nói riêng, cụ thể: công văn số 09/CV-TH ngày 06/02/2015 của Công ty TNHH CYG Thanh Hồng, công văn số 01 CV-HT ngày 03/03/2015 của Công ty TNHH Hồng Tấn, công văn số 02-03/HT ngày 12/03/2015 của Công ty TNHH sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hàn Tuyền, công văn số 121/PC-TTĐT ngày 05/03/2015 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Đây là vướng mắc về chính sách ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Do đó, kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có ý kiến trả lời về các vấn đề được nêu trong công văn số 1681/TCHQ-GSQL ngày 02/3/2015 để Tổng cục Hải quan có đủ cơ sở hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất, tránh gây ùn tắc trong quá trình xử lý hàng hóa tại các cửa khẩu.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.
(Gửi kèm công văn số 1681/TCHQ-GSQL ngày 02/3/2015).
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (để biết);
- Cục Hải quan TP Hải Phòng (để biết);
- Cty TNHH CYG Thanh Hồng (để biết);
- Cty TNHH Hồng Tấn (để biết);
- Cty TNHH sx hàng thủ công mỹ nghệ Hàn Tuyền (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
Số: 1681/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu phế liệu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2015
 
 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
Trong quá trình thực hiện Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ quan Hải quan gặp một số vướng mắc và xin trao đổi với quý Bộ cụ thể như sau:
1. Tại Điều 3 Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg quy định “Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các loại phế liệu thuộc Phụ lục Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định này.” và Điều 5 quy định “Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quyết định này”. Tuy nhiên hiện nay mới có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu là giấy, nhựa, sắt thép ban hành kèm theo Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Như vậy đối với các phế liệu khác thuộc Phụ lục Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg nhập khẩu khi Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Quy chuẩn quốc gia về môi trường thì thực hiện như thế nào.
2. Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg chỉ ban hành Phụ lục Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Trường hợp phế liệu thu được trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa để làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện như thế nào.
3. Vướng mắc trong việc nhập khẩu mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc đã qua xử lý nhập khẩu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, cụ thể:
Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất thì mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc (mã HS: 05080020) thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất.
Tuy nhiên, Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất thì mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc (mã HS: 05080020) không nằm trong danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
Theo quy định tại Điều 16, Luật Bảo vệ Môi trường (luật số 55/2014/QH13) ngày 23/06/2014 thì “Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác”. Theo đó; mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất khác thì được coi là phế liệu. Như vậy, trường hợp mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc được coi là phế liệu thì có được phép nhập khẩu hay không.
Trường hợp vỏ sò, vỏ ốc được coi là phế liệu thu được trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa để làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện như thế nào.
Để có đủ cơ sở hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về các vấn đề nêu trên. Tổng cục Hải quan xin nhận lại ý kiến trả lời của quý Bộ trước ngày 06/03/2015.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (để biết);
- Cục Hải quan tp Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi