Công văn 2025/TY-TTr,PC 2019 kiểm dịch nhập khẩu chân gà để chế biến thức ăn chăn nuôi

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC THÚ Y

-------------

Số: 2025/TY-TTr,PC

V/v: Kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh để gia công, chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Quảng Ninh.

 

Trả lời Công văn số 47/19/CV-CTY ngày 15/10/2019 của Công ty TNHH Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Quảng Ninh về việc kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh từ Hà Lan và Rumani để gia công, chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm xuất khẩu, về vấn đề này, Cục Thú y có ý kiến như sau:

1. Về căn cứ pháp lý

Ngày 25/3/2019, Cục Thú y đã có Công văn số 529/TY-KD trả lời Công ty về việc kiểm dịch hàng gia công, chế biến xuất khẩu không làm thực phẩm cho con người, trong đó đã nêu các sản phẩm theo đề nghị của Công ty không thuộc quy định tại Điều 11 của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, đồng thời theo quy định của pháp luật về thú y thì loại hình nhập khẩu này chưa được điều chỉnh trong các văn bản hiện hành về thú y.

Mặt khác, để ngăn ngừa dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật, sản phẩm động vật có thể xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam qua việc nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật, theo quy định tại Điều 43 của Luật thú y năm 2015 đã yêu cầu các nước xuất khẩu vào Việt Nam trên Giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu phải đáp ứng các yêu cầu vệ sinh thú y của Việt Nam. Hiện nay, các nước dự định xuất khẩu sản phẩm động vật mà theo đề nghị của Công ty chưa có thoả thuận về vệ sinh thú y với cơ quan thú y Việt Nam.

Từ những căn cứ và quy định của pháp luật về thú y, đồng thời mặt hàng chân, bàn chân gà đông lạnh có rủi ro cao về lây lan dịch bệnh (nhất là bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao lây lan dịch bệnh cho người và động vật), do vậy cơ quan thú y có thẩm quyền của nước xuất khẩu phải tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu, bảo đảm sản phẩm phải được lấy từ quốc gia, vùng không cỏ các dịch bệnh của gia cầm.

2. Về trường hợp Cục Chăn nuôi cho phép nhập khẩu

- Hiện nay, theo quy định của pháp luật về quản lý thức ăn chăn nuôi thì chân, bàn chân gà đông lạnh làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi khi nhập khẩu thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi phải kiểm tra chất lượng trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Do vậy, Cục Chăn nuôi cho phép và đồng ý cho Công ty nhập khẩu sản phẩm động vật làm thức ăn chăn nuôi xuất khẩu là phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý thức ăn chăn nuôi.

- Bên cạnh, Công ty nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi phải chấp hành việc kiểm tra chất lượng theo quy định tại Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, phải chấp hành quy định của pháp luật về thú y (Luật thú y năm 2015, Nghị định số 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật thú y, Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT và Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y).

3. Về một số Doanh nghiệp nhập gia công và xuất khẩu

Về nội dung này, Cục Thú y trao đổi với Công ty như sau:

- Hiện nay, có một vài Doanh nghiệp được Cục Thú y cho phép kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật là thịt gia cầm để sản xuất thức ăn cho chó mèo xuất khẩu. Tuy nhiên, Doanh nghiệp này đã đáp ứng các yêu cầu quy định của pháp luật về thú y và pháp luật về quản lý thức ăn chăn nuôi như sau:

+ Được cơ quan thú y có thẩm quyền của Việt Nam cung cấp các tài liệu theo yêu cầu Cơ quan thú y có thẩm quyền của nước nhập khẩu theo yêu cầu như giám sát điều kiện vệ sinh thú y, dịch bệnh,...

+ Được cơ quan thú y có thẩm quyền của nước nhập khẩu đã sang kiểm tra thực tế về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất, chế biến và đáp ứng các yêu cầu của nước nhập khẩu;

+ Được cơ quan thú y có thẩm quyền của Việt Nam trao đổi, thống nhất với cơ quan thú y của nước nhập khẩu về Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch;

+ Được cơ quan thú y có thẩm quyền của nước nhập khẩu cấp mã số cho phép nhập khẩu.

+ Được cơ quan thú y có thẩm quyền của Việt Nam kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho các lô hàng xuất khẩu.

Xin gửi kèm theo một số tài liệu.

- Để bảo đảm uy tín của sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp xuất khẩu sang thị trường các nước trong khu vực và trên thế giởi, đặc biệt liên quan đến sản phẩm từ động vật như (thịt, trứng, sữa, mật ong,...) được Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh xuất khẩu theo con đường chính ngạch. Chính vì vậy, thời gian qua Cục Thú y đã đàm phán với một số nước có liên quan như Trung Quốc tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền trao đổi ký nghị định thư cho phép Việt Nam được xuất khẩu sản phẩm sữa sang nước này, cũng như trước đây là bột thịt cá làm thức ăn chăn nuôi cũng được cơ quan thú y của Trung Quốc sang kiểm tra đánh giá các nhà máy sản xuất để được đưa vào Danh mục xuất khẩu sang Trung Quốc (xin gửi kèm theo văn bản cho phép xuất khẩu bột cá và sản phẩm sữa từ Việt Nam sang Trung Quốc).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Thú y đã và đang tích cực phối hợp với các Cơ quan liên quan của nước xuất khẩu, nhập khẩu để trao đổi về yêu cầu vệ sinh thú y đối với mặt hàng mà Công ty đề nghị.

Trên đây là ý kiến của Cục Thú y về kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh để gia công, chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu, đề nghị Công ty chấp hành theo đúng quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c);

- Tổng cục Hải quan (p/h);

- Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế (để p/h);

- Cục trưởng để (b/c);

- Lưu: VT, TTr,Pc, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Đàm Xuân Thành

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực