Công văn 2011/TCHQ-GSQL 2022 xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch LuatVietnam
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
______________

Số: 2011/TCHQ-GSQL
V/v xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến xử lý hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành giao dịch nhưng người nhập khẩu tại chỗ chưa mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng theo hướng dẫn tại gạch đầu dòng thứ 2 điểm 2c công văn số 2411/TCHQ-GSQL ngày 24/04/2019. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng đăng ký trước ngày 25/04/2021:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan liên quan thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của người xuất khẩu, người nhập khẩu tại chỗ trong mối quan hệ giao dịch hàng hóa; xác định việc giao nhận và việc sử dụng hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ của người xuất khẩu, người nhập khẩu tại chỗ và xử lý như sau:

a) Trường hợp người nhập khẩu chưa thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu tại chỗ, nhưng Chi cục Hải quan đã xác định giao dịch giữa các bên là có thật, đã hoàn thành việc giao nhận hàng hóa và hàng hóa chưa đưa vào sản xuất, tiêu dùng thì căn cứ các quy định tại khoản 2 Điều 2 nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021, điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, Chi cục Hải quan nhập khẩu tại chỗ hướng dẫn người nhập khẩu tại chỗ thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa và xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định nêu trên.

b) Trường hợp người nhập khẩu chưa thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu tại chỗ, nhưng Chi cục Hải quan đã xác định được trách nhiệm của người xuất khẩu, người nhập khẩu tại chỗ, giao dịch giữa các bên là có thật, đã hoàn thành việc giao nhận hàng hóa và hàng hóa đã đưa vào sản xuất, tiêu dùng thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể đối chiếu với quy định tại Luật Quản lý thuế, Luật Xử phạt vi phạm hành chính, khoản 4 Điều 17 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và các văn bản có hướng dẫn liên quan để xử lý thuế và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, không thực hiện thủ tục đăng ký tờ khai hải quan.

Sau khi Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ đã hoàn thành xử lý theo hướng dẫn nêu trên thì thông báo để Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ lập danh sách tờ khai xuất khẩu tại chỗ tương ứng còn treo trên hệ thống gửi Tổng cục Hải quan (Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan) để hỗ trợ xử lý theo hướng dẫn tại công văn số 2411/TCHQ-GSQL ngày 24/04/2019 và số 346/TCHQ-GSQL ngày 15/01/2020.

2. Đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng đăng ký từ sau ngày 25/04/2021:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm việc theo dõi để kịp thời phân loại, xử lý các tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ hoặc các tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã có tờ khai nhập khẩu tại chỗ nhưng người xuất khẩu chưa thông báo thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 10, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ, công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/06/2021 của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

3. Về hỗ trợ xử lý đối với một số trường hợp khác trên hệ thống mà không thuộc trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ

Để hỗ trợ xử lý trên hệ thống đối với các tờ khai đã đăng ký theo hướng dẫn tại điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016 và điểm c2 khoản 5 Điều 24 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố lập danh sách gồm các chỉ tiêu tối thiểu: Số tờ khai, mã hải quan, ngày đăng ký, mã loại hình, lý do gửi về Cục CNTT & TK Hải quan (Tổng cục Hải quan) để được hỗ trợ xử lý.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế XNK;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

thuộc tính Công văn 2011/TCHQ-GSQL

Công văn 2011/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2011/TCHQ-GSQLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Mai Xuân Thành
Ngày ban hành:01/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu

tải Công văn 2011/TCHQ-GSQL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS

___________________

No. 2011/TCHQ-GSQL

On handling on-spot export declarations without the corresponding on-spot import declarations

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

________________________________

Hanoi, June 01, 2022

 

                        To: Customs Departments of provinces and cities.

 

The General Department of Customs has received inquiries about handling goods exported on the spot have completed the transaction but the on-spot importer has not opened the corresponding on-spot import declaration as guided at the second bullet point of point 2c of the Official Dispatch No. 2411/TCHQ-GSQL dated April 24, 2019. On this matter, the General Department of Customs has the following comments:

1. Regarding on-spot export declarations without a corresponding on-spot import declaration registered before April 25, 2021:

Customs Departments of provinces and cities shall direct relevant Customs Sub-Departments to take professional measures to clearly define the responsibilities and obligations of on the exporters and importers in the goods transaction relationship; determine the delivery and use of goods imported and exported on the spot by the on-spot exporters and importers and handle as follows:

a) In case the importer has not yet carried out the customs procedures for importing on the spot, but the Customs Sub-department has determined that the transaction between the parties is real, the goods have been delivered and received completely and the goods have not been brought into the production and/or consumption, based on Clause 2 Article 2 of the Decree No. 102/2021/ND-CP dated November 16, 2021, Clause 2 Article 7 of the Decree No. 118/2021/ND-CP dated December 23, 2021, Point a Clause 1 Article 7 of the Decree No. 128/2020/ND-CP dated October 19, 2020 of the Government; Article 86 of the Circular No. 38/2015/TT-BTC, amended and supplemented at Clause 58, Article 1 of the Circular No. 39/2018/TT-BTC of the Ministry of Finance, the Customs Sub-Department in charge of the on-spot import shall guide importers to carry out import procedures and consider the administrative sanctioning for violations in accordance with the aforesaid provisions.

b) In case the importer has not yet carried out the customs procedures for importing on the spot, but the Customs Sub-Department has determined the responsibility of the on-spot exporters and importers, the transaction between the parties is real, the goods have been delivered and received completely and the goods have been brought into the production and/or consumption, the Customs Sub-Department where the on-spot import procedures are carried out shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Customs Sub-Department where the on-spot export procedures are carried out in, based on files of specific cases and applying provisions of the Law on Tax Administration, the Law on Handling of Administrative Violations, Clause 4 Article 17 of the Decree No. 126/2020/ND-CP dated October 19, 2020, the Decree No. 128/2020/ND-CP dated October 19, 2020 of the Government and other documents with relevant instructions, handling tax and sanction of administrative violations in accordance with provisions and shall not carry out procedures for registration of customs declarations.

After the Customs Sub-Department where the on-spot import procedures are carried out has completed processing according to the above instructions, it shall notify the Customs Sub-Department where the on-spot export procedures are carried out to make a list of corresponding on-spot export declarations that still remain on the system to send to the General Department of Customs (the Department of Information Technology and Customs Statistics) to support handling according to the instructions in the Official Dispatch No. 2411/TCHQ-GSQL dated April 24, 2019 and No. 346/TCHQ-GSQL dated January 15, 2020.

2. Regarding on-spot export declarations without a corresponding on-spot import declaration registered after April 25, 2021:

Customs Departments of provinces and cities shall strictly follow up to promptly classify and handle on-spot export declarations that do not yet have on-spot import declarations or on-spot export declarations that already have the on-spot import declaration but the exporter has not notified the information on the on-spot import declaration as prescribed in Articles 10 and 12 of the Decree No. 134/2016/ND-CP which is amended and supplemented in the Decree No. 18/2021/ND-CP dated March 11, 2021 of the Government, the Official Dispatch No. 2687/TCHQ-TXNK dated June 01, 2021 of the General Department of Customs and other relevant guiding documents.

3. Regarding the support for handling of some other cases on the system that are not in the case of on-spot import and export

To support processing on the system for the declarations registered under the guidance at point XII of the Official Dispatch No. 12166/BTC-TCHQ dated August 31, 2016 and Point c2, Clause 5, Article 24 of the Circular No. 22/2014/TT-BTC dated February 14, 2014 of the Ministry of Finance, Customs Departments of provinces and cities shall make a list of the following minimum criteria: The declaration number, customs code, registration date, type code and reason, and send to the Department of Information Technology and Customs Statistics (the General Department of Customs) for processing support.

The General Department of Customs hereby replies so that the Customs Departments of provinces and cities may know and implement accordingly./.

 

For the Director General of Customs
The Deputy Director General
Mai Xuan Thanh
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Official Dispatch 2011/TCHQ-GSQL DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi