Công văn 1992/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra nhập khẩu xăng dầu theo C/O form D, E, AK

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1992/TCHQ-TXNK

Công văn 1992/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra nhập khẩu xăng dầu theo C/O form D, E, AK
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1992/TCHQ-TXNKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:12/03/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 1992/TCHQ-TXNK
V/v: Kiểm tra nhập khẩu xăng dầu theo C/O form D, E, AK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015
 
 
Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc tăng cường kiểm soát tình hình hoạt động nhập khẩu đối với các mặt hàng xăng dầu được hưởng ưu đãi về xuất xứ theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia, nhằm ngăn ngừa tình trạng lợi dụng Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D, mẫu E và mẫu AK để được hưởng mức thuế suất ưu đãi. Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:
1. Khi các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu có xuất trình C/O mẫu D, E và AK để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại các Thông tư 165/2014/TT-BTC, Thông tư 166/2014/TT-BTC và Thông tư 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính, thì phải tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (C/O form D), mẫu E (C/O form E) và mẫu AK (C/O form AK) theo đúng các quy định tại Thông tư 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính; các Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 và số 31/2010/TT-BCT ngày 09/03/2010 của Bộ Tài chính. Đối với các hàng hóa khác yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra giấy chứng nhận về xuất xứ, nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để được giải đáp.
2. Hàng tháng thống kê và báo cáo kim ngạch, thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng xăng dầu được hưởng thuế nhập khẩu theo mức thuế suất ưu đãi đặc biệt tại các Thông tư số 165/2014/TT-BTC, 166/2014/TT-BTC và 167/2014/TT-BTC nêu trên về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu và Cục CNTT & Thống kê hải quan) (theo biểu mẫu 01 đính kèm). Thời gian báo cáo chậm nhất là ngày mồng 05 của tháng kế tiếp.
Đối với các trường hợp xin nợ C/O, đề nghị các đơn vị báo cáo số liệu kim ngạch và thuế nhập khẩu theo từng tờ khai đã bổ sung C/O xin nợ và được tính lại, hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thay vì thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường (MFN) như khi nợ C/O (theo biểu mẫu 02 đính kèm).
Lưu ý: Chỉ gửi báo cáo gửi vào hòm thư điện tử: [email protected][email protected].
Số liệu báo cáo thực hiện từ 1/1/2015 đến hết 31/12/2015. Nếu sau thời gian này cần tiếp tục báo cáo, thì Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản yêu cầu.
3. Giao Cục Công nghệ thông tin & TKHQ hàng tháng thống kê chi tiết kim ngạch, số thuế nhập khẩu đối với hàng hóa được hưởng thuế suất ưu đãi theo từng mặt hàng cụ thể, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục và chuyển Cục Thuế XNK để phục vụ đánh giá tình hình thu nộp ngân sách và xây dựng dự toán thu ngân sách.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.
 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tổng cục trưởng (để b/c);
- Cục GSQL (để p/h);
- Cục CNTT&TKHQ (để t/h);
- Lưu: VT-TXNK(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái
 
 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN….
-------
Biểu 01
 
BIỂU TỔNG HỢP KIM NGẠCH VÀ SỐ THU TỪ XĂNG DẦU ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT THEO C/O FORM D, C/O FORM E, C/O FORM AK
Từ ngày…….. đến ngày……..
 

 

STT
Mặt hàng
Thuế suất ưu đãi đặc biệt theo C/O form D (%)
Thuế suất ưu đãi đặc biệt theo C/O form E (%)
Thuế suất ưu đãi đặc biệt theo C/O form AK (%)
1=2+3+4+5+6
Tổng các mặt hàng xăng dầu
quốc gia 1
quốc gia 2
 
 
 
- Lượng (tấn)
 
 
 
 
 
 
- Trị giá (USD)
 
 
 
 
 
 
- Số thu (VND)
 
 
 
 
 
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
2
Xăng
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
 
- Lượng (tấn)
 
 
 
 
 
 
- Trị giá (USD)
 
 
 
 
 
 
- Số thu (VND)
 
 
 
 
 
3
Dầu D.O (Diezel)
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
 
- Lượng (tấn)
 
 
 
 
 
 
- Trị giá (USD)
 
 
 
 
 
 
- Số thu (VND)
 
 
 
 
 
4
Dầu F.O (Mazut)
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
 
- Lượng (tấn)
 
 
 
 
 
 
- Trị giá (USD)
 
 
 
 
 
 
- Số thu (VND)
 
 
 
 
 
5
Nhiên liệu bay
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
 
- Lượng (tấn)
 
 
 
 
 
 
- Trị giá (USD)
 
 
 
 
 
 
- Số thu (VND)
 
 
 
 
 
6
Dầu hỏa
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
Thuế suất áp dụng….
 
- Lượng (tấn)
 
 
 
 
 
 
- Trị giá (USD)
 
 
 
 
 
 
- Số thu (VND)
 
 
 
 
 
 

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN….
-------
Biểu 02
 
BIỂU TỔNG HỢP KIM NGẠCH VÀ SỐ THU TỪ XĂNG DẦU ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DO NỘP BỔ SUNG C/O XIN NỢ
Từ ngày…….. đến ngày……..
 

 

STT
Mặt hàng
Số tờ khai
Ngày tờ khai
Thuế suất trước khi nộp C/O (%)
Thuế suất sau khi nộp bổ sung C/O (%)
Loại C/O
Ngày nộp bổ sung C/O
quốc gia 1
quốc gia 2
...
quốc gia 1
quốc gia 2
 
1=2+3+4+5+6
Tổng các mặt hàng xăng dầu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lượng (tấn)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trị giá (USD)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Số thu (VND)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Xăng
 
 
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
 
 
- Lượng (tấn)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trị giá (USD)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Số thu (VND)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Dầu D.O (Diezel)
 
 
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
 
 
- Lượng (tấn)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trị giá (USD)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Số thu (VND)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Dầu F.O (Mazut)
 
 
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
 
 
- Lượng (tấn)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trị giá (USD)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Số thu (VND)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Nhiên liệu bay
 
 
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
 
 
- Lượng (tấn)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trị giá (USD)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Số thu (VND)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Dầu hỏa
 
 
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
Thuế suất áp dụng...
 
 
- Lượng (tấn)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trị giá (USD)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Số thu (VND)
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi