Công văn 1914/TCHQ-TXNK 2023 chính sách đối với sản phẩm tái chế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1914/TCHQ-TXNK

Công văn 1914/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1914/TCHQ-TXNKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Như Quỳnh
Ngày ban hành:21/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 1914/TCHQ-TXNK
V/v chính sách đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 3157/HQHP-KTSTQ ngày 5/4/2023, số 2578/HQHP-KTSTQ ngày 20/3/2023, số 11672/HQHP-KTSTQ ngày 01/12/2022 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo vướng mắc trong quá trình xử lý chính sách thuế đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải của Công ty TNHH Ngọc Thiên. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định “Sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải” thuộc trường hợp được miễn thuế xuất khẩu;

Căn cứ khoản 3 Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Căn cứ để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường”;

Căn cứ khoản 6 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định: “Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải”.

Căn cứ quy định trên thì từ ngày 01/9/2016, sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được miễn thuế xuất khẩu và căn cứ để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Liên quan đến chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu cho sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 2344/TCHQ-TXNK ngày 16/6/2022, công văn số 3652/TCHQ-TXNK ngày 05/9/2022 trong đó nêu rõ:

(i) Đối với giai đoạn từ ngày 01/9/2016 (ngày có hiệu lực của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP) đến trước ngày 01/7/2019 (ngày có hiệu lực của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)

Trong giai đoạn từ ngày 01/9/2016 đến trước ngày 01/7/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường không quy định Danh mục hoặc Tiêu chí sản phẩm xuất khẩu theo thẩm quyền quy định tại Điều 40 nghị định 134/2016/NĐ-CP nên cơ quan Hải quan không có căn cứ để xem xét xử lý miễn thuế xuất khẩu theo quy định đối với sản phẩm thu được từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

(ii) Giai đoạn từ ngày 01/7/2019 đến trước ngày 10/01/2022 (thời gian có hiệu lực của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)

Căn cứ quy định tại khoản 23 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi khoản 3 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, cơ sở để xác định sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn của cơ sở xử lý chất thải là các sản phẩm đã được nêu trong dự án đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ sở xử lý chất thải.

Tiêu chí để xác định đối tượng được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 23 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP nêu trên.

(iii) Giai đoạn từ ngày 10/01/2022 (thời điểm có hiệu lực của Nghị định 08/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) đến nay.

Căn cứ quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, kể từ ngày 10/01/2022, sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải đáp ứng các quy định của pháp luật chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ, việc ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế (thuộc đối tượng miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CP).

Đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải nên từ ngày 10/01/2022, cơ quan hải quan chưa có căn cứ để xem xét xử lý miễn thuế xuất khẩu theo quy định đối với sản phẩm thu được từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 2957/BTC-TCHQ ngày 31/3/2023 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để trao đổi, xử lý tổng thể vướng mắc liên quan đến ưu đãi thuế xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải từ ngày Nghị định số 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 10/01/2022).

3. Đối với báo cáo và vướng mắc tại công văn số 3157/HQHP-KTSTQ ngày 5/4/2023, số 2578/HQHP-KTSTQ ngày 20/3/2023, số 11672/HQHP-KTSTQ ngày 01/12/2022 nêu trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

3.1. Tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã quy định hồ sơ, thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định này.

Việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu sản phẩm từ hoạt động tái chế của Công ty TNHH Ngọc Thiên đã được Tổng cục Hải quan có các công văn số 4962/TCHQ-TXNK ngày 20/10/2021, số 2527/TCHQ-TXNK ngày 02/5/2019 hướng dẫn về chính sách thuế, thủ tục miễn thuế xuất khẩu khẩu.

3.2. Căn cứ Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

“1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”.

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp tờ khai xuất khẩu phát sinh trong giai đoạn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 có hiệu lực thì phải áp dụng quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Căn cứ ban hành công văn 15963/BTC-CST ngày 24/11/2011 là Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 là các văn bản đã hết hiệu lực thi hành tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu (năm 2017-2019) nên việc Công ty TNHH Ngọc Thiên, Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ hướng dẫn tại công văn số 15963/BTC-CST để áp dụng chính sách miễn thuế và làm thủ tục miễn thuế cho các lô hàng chì thỏi xuất khẩu là không đúng với quy định về chính sách, hồ sơ thủ tục miễn thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu.

3.3. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ đạo chi cục Hải quan Hưng Yên kiểm tra, rà soát các lô hàng của Công ty TNHH Ngọc Thiên theo các giai đoạn để thực hiện theo các công văn số 2344/TCHQ-TXNK ngày 16/6/2022, số 3652/TCHQ-TXNK ngày 05/9/2022 của Tổng cục Hải quan.

Cục Hải quan TP. Hải Phòng cung cấp thông tin để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên cùng các cơ quan có liên quan thống nhất xử lý đối với nội dung ghi trên các Giấy chứng nhận đầu tư, văn bản xác nhận của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lê Như Quỳnh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi