Công văn 1789/TCHQ-TXNK 2019 về vướng mắc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 1789/TCHQ-TXNK
V/v: Vướng mắc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần que hàn điện Việt Đức;
(Xã Nhị Khê huyện Thường Tín - TP. Hà Nội)
- Công ty cổ phần Thành An.
(Số 184 đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Ch
ính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 137/CV/QHĐ ngày 20/3/2019, công văn số 272/CV-QHĐ ngày 28/11/2018 của Công ty CP que hàn điện Việt Đức (Công ty Việt Đức), công văn số 30/CV2018 ngày 10/12/2018 của Công ty cổ phần Thành An về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định số 3914/QĐ-BCT ngày 29/9/2016 của Bộ Công Thương. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;

Căn cứ quy định tại điểm g khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan số 12/2014/QH13;

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;

Căn cứ quy định tại Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Khoản 65 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015);

Cặn cứ quy định tại khoản 23 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 39 Thông tư số 38/2015/TT-BTC);

Căn cứ quy định tại điểm 7 khoản 23 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC;

Căn cứ quy định tại Quyết định số 862/QĐ-BCT ngày 07/3/2016; Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ Công Thương.

Căn cứ quy định tại Điều 1, 2 Quyết định số 3914/QĐ-BCT ngày 29/9/2016 của Bộ Công Thương;

Ý kiến Bộ Công Thương tại công văn số 3429/BCT-QLCT ngày 21/4/2017; Công văn số 8676/BCT-PVTM ngày 19/9/2017; Công văn số 202/PVTM-P2 ngày 19/3/2019.

Căn cứ quy định nêu trên và tham khảo ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 3429/BCT-QLCT, công văn số 8676/BCT-PVTM, công văn số 202/PVTM-P2 thì:

(i) Trường hợp trong năm 2016, Công ty Việt Đc không nhập khẩu mà mua lại mặt hàng thép hợp kim dạng thanh và que cán nóng dạng cuộn có mã HS 7227.90.00 của các công ty thương mại trong nước để sản xuất vật liệu hàn thì không đủ điều kiện để được hưởng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định số 3914/QĐ-BCT của B Công Thương, do đó, cơ quan hải quan không đủ cơ sở để hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp do doanh nghiệp được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ không phải là doanh nghiệp nhập khẩu, đứng tên trên tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế.

(Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3410/TCHQ-TXNK ngày 23/5/2017; công văn s 5313/TCHQ-TXNK ngày 10/8/2017, công văn số 7228/TCHQ-TXNK ngày 06/11/2017 trả lời Công ty Việt Đức).

(ii) Trường hợp Công ty cổ phần Thành An, Công ty TNHH Vạn Đạt đơn vị nhập khẩu mặt hàng thép hợp kim dạng thanh và que cán nóng, dạng cuộn có mã HS 7227.90.00 (mặt hàng thuộc đối tượng được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định số 3914/QĐ-BCT) theo đơn đặt hàng của Công ty Việt Đức để sản xuất vật liệu hàn, đề nghị được hoàn thuế tự vệ đã nộp thay cho Công ty Việt Đức thì cơ quan hải quan không đủ cơ sở để hoàn thuế do các công ty này là doanh nghiệp nhập khẩu, đứng tên trên tờ khai hải quan nhưng không có tên trong danh sách các doanh nghiệp, được miễn trừ tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3914/QĐ-BCT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần que hàn Việt Đức, Công ty cổ phần Thành An biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 1789/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1789/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 29/03/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!