Công văn 1635/TCHQ-KĐHQ 2022 mặt hàng khai báo sử dụng làm thuốc màu sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm của sơn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

_____________

Số: 1635/TCHQ-KĐHQ
V/v mặt hàng khai báo sử dụng làm thuốc màu sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm của sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua kết quả kiểm tra, rà soát trên hệ thống dữ liệu hải quan và thông tin phản ánh vướng mắc, Tổng cục Hải quan nhận thấy có sự chưa thống nhất trong việc khai báo mặt hàng có thành phần chính là chất màu, polyme, dung môi hữu cơ, dạng lỏng, khai báo sử dụng làm thuốc màu sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm của sơn. Để đảm thống nhất trong việc phân tích, phân loại mặt hàng nêu trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân tích, phân loại hàng hóa:

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”

Căn cứ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 32.08 và nhóm 32.12:

Mặt hàng có thành phần chính là chất màu, polyme, đã phân tán trong môi trường không chứa nước, dạng lỏng và có tính chất tạo màng bền được phân loại như sau:

- Trường hợp mặt hàng có thành phần gồm chất màu (hệ phân tán nồng độ cao), polyme, đã phân tán trong môi trường không chứa nước, có tính chất tạo màng bền, được sử dụng với tỷ lệ nhỏ để điều chỉnh màu cho sơn, tạo màu cho sơn thì phù hợp phân loại vào nhóm 32.12.

- Trường hợp mặt hàng có thành phần gồm chất màu, polyme, đã phân tán trong môi trường không chứa nước, có tính chất tạo màng bền, được sử dụng là bán thành phẩm của sơn thì phù hợp phân loại vào nhóm 32.08.

2. Về tổ chức thực hiện

Để đảm bảo đủ cơ sở phân loại theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, đối với mặt hàng nêu trên, Tổng cục Hải quan giao các đơn vị thực hiện như sau:

- Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hướng dẫn doanh nghiệp như sau:

+ Trường hợp mặt hàng được khai báo làm thuốc màu sản xuất sơn thì hướng dẫn doanh nghiệp khai cụ thể thành phần, tỷ lệ sử dụng và mục đích sử dụng.

+ Trường hợp mặt hàng được khai báo làm bán thành phẩm của sơn thì hướng dẫn doanh nghiệp khai cụ thể thành phần; tỷ lệ sử dụng, thành phần các chất và dung môi pha thêm với mặt hàng để tạo thành sơn thành phẩm.

- Trường hợp nhận được yêu cầu phân tích, phân loại, Chi cục Kiểm định hải quan căn cứ khai báo của doanh nghiệp, hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại, kết quả phân tích để thực hiện phân loại hàng hóa theo hướng dẫn tại mục 1 nêu trên và ban hành Thông báo kết quả phân tích, phân loại theo quy định.

- Trường hợp sau khi phân tích, phân loại, xác định có nghi vấn về khai báo của doanh nghiệp, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai chuyển hồ sơ tới đơn vị có thẩm quyền để kiểm tra sau thông quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục Thuế XNK;
- Cục KĐHQ và các Chi cục KĐHQ;
- Lưu: VT, KĐHQ(03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KĐHQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

thuộc tính Công văn 1635/TCHQ-KĐHQ

Công văn 1635/TCHQ-KĐHQ của Tổng cục Hải quan về mặt hàng khai báo sử dụng làm thuốc màu sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm của sơn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1635/TCHQ-KĐHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành:09/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Công nghiệp

tải Công văn 1635/TCHQ-KĐHQ

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi