Công văn 1546/CV-BCĐ kiểm dịch y tế với người vận chuyển hàng hóa qua biên giới

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1546/CV-BCĐ

Công văn 1546/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc kiểm dịch y tế đối với người điều khiển và phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1546/CV-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:24/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe, COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

___________
Số: 1546/CV-BCĐ

V/v KDYT đối với người điều khiển
và phương tiện vận chuyển hàng hóa
qua biên giới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ: Quốc phòng; Công an; Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 23/3/2020, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã họp và thống nhất một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến việc kiểm dịch y tế và xuất nhập cảnh đối với người điều khiển và phương tiện vận chuyển hàng hóa như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải hàng hóa thực hiện áp dụng các biện pháp kiểm dịch y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người điều khiển phương tiện và phương tiện vận chuyển hàng hoá từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới khi đến các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển và cảng hàng không tại Việt Nam theo các nội dung được quy định kèm theo Công văn số 829/BYT-MT ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-19 (gửi kèm theo).

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các Cơ quan làm công tác xuất, nhập cảnh cho phép người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa được phép xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 808/VPCP-KTTH ngày 05/02/2020 về việc hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới (gửi kèm theo) và các hướng dẫn kèm theo Công văn số 829/BYT-MT ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới không áp dụng cách ly tập trung đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới khi qua biên giới Việt Nam; hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe theo quy định, nếu có sốt, ho, đau họng, khó thở phải đưa ngay đến cơ sở y tế để được cách ly, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm.

Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện./

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận: 

- Như trên;

- TTg. Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Thành viên BCĐ QG về PCD COVID-19;

- Văn phòng BCH TW Đảng;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch Nước; Chính phủ;

- Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;

- Bộ CA: Cục XNC, Cục Y tế;

- Bộ QP: BTL Bộ đội biên phòng;

- Bộ Y tế: DP, KCB, QT, TTKT, VPB;

- Các Viện VSDT, Viện Pasteur;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);

- TT KSBT/ YTDP/ KDYTQT tỉnh, TP (để thực hiện);

- Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

 

 

 

 

BỘ Y TẾ

_______

Số: 829/BYT-MT

V/v Hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 12/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona), đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Hướng dẫn công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển và cảng hàng không (được gửi kèm theo Công văn này).

Bộ Y tế đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai và bố trí nguồn lực để thực hiện.

2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và kịp thời thông tin phản ánh các khó khăn về Bộ Y tế (qua Cục Quản lý môi trường y tế).

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để p/h);

- Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ (để t/h);

- Các Viện thuộc hệ YTDP (để t/h);

- Sở Y tế, Trung tâm KSBT/YTDP/KDYTQT các tỉnh, thành phố (để t/h);

- Lưu: VT, DP, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

 

 

BỘ Y TẾ

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

HƯỚNG DẪN

Công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển và cảng hàng không

(Ban hành kèm theo Công văn số 829/BYT-MT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

_______________

 

I. Căn cứ

- Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

- Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới;

- Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 12/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

II. Phạm vi

1. Phòng chống lây nhiễm COVID-19 thông qua công tác kiểm dịch y tế đối với phương tiện, hàng hóa và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không.

2. Đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 cho các lực lượng tham gia thực hiện công việc tại cửa khẩu.

III. Đối tượng áp dụng

1. Người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, thành viên tham gia và phương tiện vận chuyển hàng hóa đến từ hoặc đi qua Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước đó đến hoặc đi từ cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển đến Trung Quốc. Cụ thể bao gồm:

- Tổ bay và tàu bay chở hàng.

- Thuyền viên, người đi theo tàu (không bao gồm hành khách) và tàu thuyền chở hàng.

- Nhân viên đường sắt phục vụ chạy tàu liên vận quốc tế chở hàng qua cửa khẩu biên giới.

- Lái xe, chủ hàng, chủ xe, nhân viên xếp dỡ hàng hoá, người giao hàng đi theo xe và xe ô tô vận chuyển hàng hóa đường bộ.

(Sau đây gọi tắt là người điều khiển phương tiện và phương tiện vận chuyển hàng hoá).

2. Cán bộ, nhân viên các lực lượng làm việc tại khu vực cửa khẩu: Hải quan, kiểm hóa, biên phòng; an ninh hàng không, kỹ thuật mặt đất; cảng vụ, hoa tiêu, đại lý hàng hải hoặc người được ủy quyền làm thủ tục; kiểm dịch y tế biên giới, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật; đơn vị y tế tại cửa khẩu; trạm vận tải đường bộ; bốc xếp hàng hóa tại cảng; cung ứng hàng hải và dịch vụ tại cảng; khu lưu trú tạm thời và các đối tượng có liên quan khác.

IV. Người điều khiển phương tiện và phương tiện vận chuyển hàng hóa sang Trung Quốc

1. Người điều khiển phương tiện:

1.1. Trước khi tham gia điều khiển phương tiện sang Trung Quốc. Tự theo dõi sức khỏe bản thân nếu có sốt hoặc ho, khó thở, mệt mỏi thì chủ động ở nhà theo dõi sức khỏe, thông báo cho đơn vị quản lý (nếu có) và đến cơ quan y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế (rửa tay thường xuyên với xà phòng trong ít nhất 30 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn trên 60% nồng độ cồn, giữ vệ sinh khi ho, hắt hơi...), đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh, đủ dinh dưỡng.

1.2. Khi tham gia điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa sang Trung Quốc và trở về Việt Nam

- Chỉ được chở hàng đến khu vực giao, nhận hàng hóa ở khu vực cửa khẩu đường sắt, đường bộ, cảng hàng không, cảng biển, không đi sâu vào nội địa. Hạn chế rời khỏi phương tiện khi chờ lấy hàng hoặc chờ dỡ hàng. Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp.

- Mặc quần áo phòng hộ, đeo khẩu trang đúng cách, kính, mũ, găng tay, bao giầy khi đến cửa khẩu, cảng biển hoặc trước khi rời tàu bay nếu là người điều khiển tàu bay. Khi quay về Việt Nam hoặc trước khi vào tàu bay nếu là người điều khiển tàu bay để bay về, phải loại bỏ quần áo phòng hộ, khẩu trang, kính mũ găng tay để thải bỏ tại khu vực lưu trú tạm thời của cửa khẩu, cảng và thực hiện kiểm dịch y tế theo quy định.

- Tự theo dõi nhiệt độ và sức khỏe hàng ngày; Nếu có sốt hoặc ho, khó thở, mệt mỏi thì thông báo cho đơn vị quản lý và cơ quan y tế để xử lý kịp thời.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế (rửa tay thường xuyên với xà phòng trong ít nhất 30 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn, giữ vệ sinh khi ho, hắt hơi...), đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh, có cốc uống dùng riêng, đựng khẩu trang và khăn giấy thải bỏ vào các túi đụng rác kín. Bỏ túi rác vào nơi quy định và rửa tay.

- Khi phải rời khỏi phương tiện: Hạn chế đến các khu vực tập trung đông người; Giữ khoảng cách an toàn 1,5-2m khi tiếp xúc với người khác.

- Người điều khiển phương tiện thực hiện đúng, đầy đủ các quy định trên không bị cách ly khi trở về, phải tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 14 ngày và kịp thời báo ngay cho đơn vị quản lý và cơ quan y tế địa phương khi có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở.

2. Phương tiện vận chuyển hàng hóa phải được khử khuẩn cả hai chiều (chiều đi và chiều đến) tại khu vực cửa khẩu theo quy định.

V. Người điều khiển phương tiện, phương tiện vận chuyển hàng hóa đến từ hoặc đi qua Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước đó

1. Đối với người điều khiển phương tiện

- Chỉ được chở hàng đến và hoạt động trong khu vực giao hàng ở khu vực cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, không đi sâu vào nội địa.

- Khi đến cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, người điều khiển phương tiện nên hạn chế ra khỏi phương tiện vận chuyển hàng hóa. Nếu ra khỏi phương tiện vận chuyển hàng hóa phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn theo quy định.

- Sau khi rời khỏi phương tiện vận chuyển hàng hóa, người điều khiển phương tiện sẽ phải di chuyển ra khu lưu trú tạm thời trong khu vực cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển để làm thủ tục kiểm dịch y tế theo quy định.

- Khi đến khu vực kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế thực hiện kiểm dịch trước khi thực hiện các thủ tục khác theo quy định.

- Đồ bảo hộ, kính mũ khẩu trang, bao giầy được cởi bỏ và để trong túi có dán nhãn chất thải lây nhiễm trong khu lưu trú tạm thời. Túi được đặt trong thùng có nắp đậy và dán nhãn theo đúng quy định về rác thải lây nhiễm.

- Vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, đeo khẩu trang và thực hiện đúng các quy định trên phương tiện vận chuyển hàng hóa hoặc trong khu vực lưu trú tạm thời tại khu vực cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không.

- Trường hợp người điều khiển phương tiện có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, mệt mỏi trên đường đi hoặc phát hiện khi thực hiện kiểm dịch y tế phải thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

- Đối với các phương tiện vận chuyển có các điều kiện cho người điều khiển lưu trú thì được phép ở ngay trên phương tiện, không bắt buộc phải tới các khu lưu trú tạm thời.

 - Trong thời gian tàu thuyền neo đậu, bốc xếp hàng hóa: đối với tàu nước ngoài, không giải quyết cho thuyền viên, người đi theo tàu lên bờ; đối với thuyền viên Việt Nam thực hiện theo biện pháp xử lý của cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế; hạn chế giải quyết cho người Việt Nam xuống tàu.

- Trường hợp tàu thuyền có nhu cầu thay đổi thuyền viên, có thuyền viên có nhu cầu hồi hương, qua cửa khẩu khác: không giải quyết rời tàu đối với thuyền viên trên các tàu đã qua các vùng có dịch trong vòng 14 ngày trước khi đến Việt Nam. Trường hợp đặc biệt thuyền viên phải đi cấp cứu thì thực hiện theo các yêu cầu của cơ quan Kiểm dịch y tế quốc tế và y tế địa phương.

2. Đối với phương tiện và hàng hoá

- Bố trí khu vực đỗ và dỡ hàng riêng, gần khu lưu trú tạm thời (nếu được) và phù hợp với thực tế khu vực cửa khẩu, thuận lợi cho tổ chức kiểm dịch y tế thực hiện nhiệm vụ.

- Khử trùng phương tiện vận chuyển và hàng hoá khi đến khu vực cửa khẩu Việt Nam theo quy định. Đối với tàu biển, việc khử khuẩn được áp dụng với các khu vực có tiếp xúc trực tiếp với người điều khiển phương tiện, không bắt buộc phải áp dụng đối với các khu vực khác.

- Khử trùng xe chuyên chở người điều khiển phương tiện từ địa điểm đỗ vào khu lưu trú tạm thời. Sau mỗi lần thực hiện chuyên chở: vệ sinh, dọn rửa, lau khử khuẩn bề mặt tay nắm cửa xe, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe, điều hòa trong xe và các vị trí bị nhiễm bẩn.

VI. Đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm cho cán bộ, nhân viên các lực lượng làm việc tại khu vực cửa khẩu

1. Trước khi làm việc

- Tự theo dõi sức khỏe bản thân nếu có sốt hoặc ho, khó thở, mệt mỏi thì chủ động ở nhà, theo dõi sức khỏe và thông báo cho đơn vị quản lý. Nếu cần thiết, đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị;

- Chuẩn bị các trang bị cần thiết đủ cho thời gian làm việc: Nước uống hợp vệ sinh và cốc uống dùng riêng (đảm bảo vệ sinh); khăn giấy, khẩu trang, găng tay, sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn); quần áo sử dụng riêng khi làm việc, ...

2. Trong khi làm việc

- Người trực tiếp tiếp xúc với người điều khiển, phương tiện vận chuyển, hàng hóa phải sử dụng khẩu trang, găng tay đúng cách. Sử dụng găng tay phù hợp để giảm tiếp xúc không cần thiết. Nếu không sử dụng găng tay, phải rửa tay thường xuyên với xà phòng trong ít nhất 30 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm. Không khạc nhổ bừa bãi.

- Sử dụng bộ quần áo phòng hộ (bao gồm cả khẩu trang, kính, mũ, găng tay) khi phải tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

- Chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân: che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay với xà phòng; giữ ấm cơ thể, ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng;

- Trong quá trình làm việc nếu thấy có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở cần thông báo với đơn vị quản lý và cơ quan kiểm dịch y tế biên giới tại khu vực cửa khẩu, cảng, nhà ga để xử lý theo quy định.

3. Khi kết thúc ca làm việc

Thải bỏ khẩu trang (nếu khẩu trang dùng một lần) vào thùng đựng rác có đậy nắp kín hoặc giặt khẩu trang bằng xà phòng và phơi khô để sử dụng lại (đối với khẩu trang sử dụng nhiều lần)

Không mặc quần áo sử dụng khi làm việc về nhà; Để quần áo đã sử dụng trong túi kín và giặt sạch sau mỗi ca làm việc.

VII. Yêu cầu đối với khu lưu trú tạm thời

1. Sắp xếp người điều khiển phương tiện ở vào khu lưu trú tạm thời ở khu vực cửa khẩu tốt nhất đảm bảo mỗi người 1 phòng; trong trường hợp phải lưu trú theo nhóm, tốt nhất khoảng cách giữa các giường/vị trí nghỉ phải cách nhau tối thiểu 01 m trở lên.

2. Địa điểm: Trong khu vực cảng, cửa khẩu, nhà ga

3. Hình thức: cố định hoặc lưu động phù hợp với điều kiện thực tế tại khu vực cảng, cửa khẩu, nhà ga.

4. Hướng dẫn các quy định đối với người điều khiển phương tiện ở khu lưu trú tạm thời

- Người điều khiển phương tiện được hướng dẫn các biện pháp tự phòng bệnh và phòng lây nhiễm cho người khác bao gồm: tự đo thân nhiệt ít nhất 2 lần/ngày (sáng, chiều), tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trong ít nhất 30 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn trong trường hợp không có xà phòng. Người điều khiển phương tiện cần thông báo cho cán bộ y tế ngay khi có một trong những triệu chứng nghi ngờ như sốt hoặc ho, khó thở, mệt mỏi.

- Người điều khiển phương tiện ở khu lưu trú tạm thời thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có màu sắc và biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh. Đối với các rác thải sinh hoạt khác, thu gom vào các thùng đựng rác thải thông thường.

- Không ra khỏi vị trí lưu trú tạm thời trong thời gian lưu trú; Tránh tiếp xúc trực tiếp với người khác trong khu vực lưu trú tạm thời. Đơn vị quản lý khu vực lưu trú tạm thời cần có phương án đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ quy định của khu vực lưu trú tạm thời đối với người điều khiển phương tiện.

- Được cung cấp suất ăn đảm bảo an toàn thực phẩm hàng ngày, đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt. Không tổ chức ăn uống tập trung đông người trong khu vực lưu trú tạm thời.

5. Quy định đối với cán bộ y tế và nhân viên làm việc tại khu vực lưu trú tạm thời

Theo dõi tình trạng sức khỏe và thân nhiệt người điều khiển phương tiện ít nhất 2 lần (sáng, chiều) một ngày, báo cáo kết quả theo dõi hàng ngày cho tổ chức Kiểm dịch y tế tại cảng, cửa khẩu, nhà ga.

6. Phòng chống lây nhiễm tại khu vực lưu trú tạm thời

- Các cơ sở lưu trú tạm thời phải đảm bảo thực hiện phòng chống lây nhiễm tại cơ sở bằng việc thực hiện vệ sinh thông khí, thông thoáng nơi lưu trú, tăng cường thông khí, hạn chế sử dụng điều hòa. Hằng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong phòng, khu vực lưu trú bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường hoặc các dung dịch sát khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính hoặc có chứa ít nhất 60% cồn.

- Cung cấp khẩu trang và hướng dẫn người điều khiển phương tiện sử dụng khẩu trang đúng cách.

- Tại các khu vệ sinh phải bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh (chứa ít nhất 60% cồn).

- Chất thải là khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng của người điều khiển phương tiện tại khu lưu giữ tạm thời được thu gom, vận chuyển và xử lý như chất thải lây nhiễm, cụ thể như sau: Túi đựng khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng được đựng vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có màu sắc và biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh phải được buộc kín miệng và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiêm thứ hai, thu gom vào thùng đựng chất thải lây nhiễm.

- Thùng đựng chất thải lây nhiễm phải có thành cứng, có nắp đậy kín, có lắp bánh xe và được vận chuyển về nơi lưu giữ tạm thời ít nhất 2 lần/ngày.

- Chất thải lây nhiễm phải được vận chuyển đi xử lý ngay trong ngày. Các thùng đựng chất thải lây nhiễm phải được khử khuẩn bằng dung dịch khử trùng có chứa 0,05% Clo hoạt tính ngay sau khi sử dụng.

- Các chất thải sinh hoạt khác được thu gom, vận chuyển, xử lý như chất thải thông thường.

- Phương tiện vận chuyển người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh phải được khử trùng theo đúng quy định.

- Vật dụng cá nhân như quần áo, chăn màn, bát đĩa, cốc chén được giặt, rửa bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

- Người không phận sự không được vào khu vực lưu trú tạm thời.

7. Xử lý khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại khu vực lưu trú tạm thời

- Nếu phát hiện có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, người quản lý khu vực lưu trú tạm thời báo cáo ngay cho cơ quan kiểm dịch y tế tại cảng, cửa khẩu, nhà ga để hướng dẫn xử lý kịp thời.

- Chuyển những người cùng phòng với người nghi ngờ mắc bệnh sang khu vực riêng.

- Cơ quan kiểm dịch y tế tại cảng, cửa khẩu, nhà ga tiến hành xử lý, khử khuẩn khu vực lưu trú của người nghi ngờ mắc bệnh theo đúng quy định.

VIII. Khử khuẩn hàng hóa nhập khẩu và phương tiện vận chuyển hàng hóa

1. Khử khuẩn hàng hóa nhập khẩu

- Đảm bảo hàng hóa được bao gói kín, không rò rỉ, không ảnh hưởng tới chất lượng hàng hóa bên trong khi thực hiện khử khuẩn. Thực hiện khử khuẩn toàn bộ bề mặt thùng, kiện hàng bằng dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% Clo hoạt tính hoặc sử dụng các chế phẩm diệt khuẩn tương tự đã được Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế cấp chứng nhận đăng ký lưu hành.

- Đối với hàng hóa là động vật, thực vật, thực phẩm, không thể tiến hành khử khuẩn bằng hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế: thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Công thương.

2. Khử khuẩn phương tiện vận chuyển hàng hóa

2.1. Khử khuẩn tàu bay thực hiện theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới, quy định của hãng hàng không hoặc Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO.

2.2. Ngay sau khi hoàn thành bốc dỡ hàng hóa, tiến hành khử khuẩn toàn bộ những vị trí, bề mặt của phương tiện giao thông đường bộ, tàu hoả, tàu thuyền có tiếp xúc với người bằng dung dịch khử khuẩn chứa 0,1% Clo hoạt tính hoặc sử dụng các chế phẩm diệt khuẩn tương tự đã được Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ y tế cấp chứng nhận đăng ký lưu hành.

IX. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố

Căn cứ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, các văn bản hướng dẫn của Bộ y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn này tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn; tổ chức kiểm tra giám sát và kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (qua Bộ Y tế-Cơ quan thường trực) để có các phương án xử lý kịp thời với tình hình thực tế.

2. Tổ chức Kiểm dịch y tế quốc tế tại khu vực cửa khẩu

- Đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, phương tiện để bảo đảm thực hiện công tác kiểm dịch y tế tại khu vực cửa khẩu, theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tại cửa khẩu xây dựng hướng dẫn cụ thể công tác kiểm dịch y tế phòng, chống COVID-19 tại cửa khẩu để thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn.

- Hỗ trợ các đơn vị liên quan hướng dẫn việc sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phòng hộ cho các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân liên quan tại khu vực cửa khẩu để bảo đảm công tác phòng, chống COVID-19 hiệu quả.

3. Đơn vị quản lý, doanh nghiệp khai thác tại khu vực cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển

- Tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan thiết lập khu vực lưu trú tạm thời và đảm bảo phòng chống lây nhiễm tại khu vực này.

- Tuyên truyền hướng dẫn thực hiện.

4. Cơ quan quản lý của từng lực lượng tại cửa khẩu

Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, phòng chống lây nhiễm cho người lao động thuộc phạm vi quản lý tại khu vực cửa khẩu:

- Bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc cung cấp các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn).

- Cung cấp khẩu trang, găng tay và các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;

- Duy trì vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên lau nền nhà và khử trùng các bề mặt các đồ vật tại nơi làm việc có thể có vi rút như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, điện thoại dùng chung, bàn phím máy tính, mặt bàn, ... bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường hoặc các dung dịch sát khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính hoặc có chứa ít nhất 60% cồn.

- Đảm bảo thông gió tốt, tăng cường thông gió tự nhiên tại nơi làm việc;

- Có quy định và hướng dẫn người lao động cách tự bảo vệ, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế khi có các biểu hiện mắc bệnh hoặc tiếp xúc với người nghi mắc bệnh;

- Khi có trường hợp cán bộ, nhân viên nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế, tổ chức kiểm dịch y tế quốc tế tại cảng, cửa khẩu, nhà ga để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 808/VPCP-KTTH

V/v Hoạt động xuất nhập khẩu,  vận chuyển hàng qua biên giới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Y tế, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Tài chính;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới được diễn ra bình thường, đồng thời đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới tiếp tục thực hiện theo quy định; bảo đảm công tác phòng chống dịch, không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Người điều khiển phương tiện vận chuyển chuyên chở hàng hóa (không có hành khách) qua biên giới, tổ bay, thủy thủ đoàn từ vùng có dịch được xuất nhập cảnh qua biên giới (gồm cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không), nhưng phải được áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, quản lý, giám sát y tế chặt chẽ, nghiêm ngặt; chỉ được đi đến điểm giao nhận hàng hóa, điểm cách ly tại khu vực cửa khẩu, không được phép đi sâu vào trong nội địa; bảo đảm loại trừ hoàn toàn các rủi ro có thể lây nhiễm dịch bệnh.

2. Giao các Bộ: Công Thương, Y tế, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo triển khai cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, QHQT, CN, NN, NC, QHĐP, TH, TKBT;

- Lưu: VT, KTTH(3)TLK

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi