Công văn 140/TCHQ-TXNK 2023 về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 140/TCHQ-TXNK
V/v xét giảm giá hàng nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi.
(Đ/c: Số 6 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được 03 công văn số 21-12/TL đề ngày 21/12/2022, công văn số 22-12/TL và 23-12/TL đề ngày 22/12/2022 của Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi đề nghị xem xét giảm giá hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về khoản giảm giá, các điều kiện giảm giá, hồ sơ, thủ tục khai báo, đề nghị xét giảm giá.

Qua xem xét 03 hồ sơ do Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi gửi kèm và đối chiếu với quy định nêu trên, Tổng cục hải quan nhận thấy:

1. Đối với công văn số 21-12/TL đề ngày 21/12/2022 và hồ sơ xét giảm giá đính kèm:

1.1. Về điều kiện giảm giá:

- Tại Hợp đồng số 26-22/DJI ngày 25/08/2022 Công ty được đối tác giảm giá 30,23% cho mặt hàng là Thiết bị bay không người lái Mavic 2 Enterprise Advanced (Universal Edition) code 6941565913395 (20 chiếc) nhập khẩu tại tờ khai số 105149013061/A11 ngày 08/12/2022.

Hợp đồng mua bán và các chứng từ kèm theo không thể hiện lý do giảm giá. Do vậy, không có căn cứ để xác định khoản giảm giá nêu trên thuộc loại nào trong các loại giảm giá được quy định tại tiết d.1.1 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

1.2. Về hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá:

- Khoản giảm giá được ghi tại hợp đồng mua bán số 26-22/DJI đề ngày 25/08/2022, hóa đơn thương mại số 2209161YP3A đề ngày 16/09/2022 mà không có Bảng công bố giảm giá của người bán theo quy định tại tiết d.2 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2. Đối với công văn số 22-12/TL đề ngày 22/12/2022 và hồ sơ xét giảm giá đính kèm:

2.1. Về điều kiện giảm giá:

- Tại Hợp đồng số 27-22/DJI ngày 25/08/2022 Công ty được đối tác Iflight Technology Co.,LTD giảm giá ~53% cho 06 mục hàng.

Hợp đồng mua bán và các chứng từ kèm theo không thể hiện lý do giảm giá. Do vậy, không có căn cứ để xác định khoản giảm giá nêu trên thuộc loại nào trong các loại giảm giá được quy định tại tiết d.1.1 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

- Tại Mục “Phần ghi chú” trang số 2 của tờ khai nhập khẩu số 105091319650/A11 ngày 11/11/2022, Công ty khai báo “hàng demo giảm giá 52,3%” theo hợp đồng 27-22/DJI ngày 25/08/2022. Các mặt hàng đề nghị giảm giá ghi tại hợp đồng 27-22/DJI ngày 25/08/2022 và hóa đơn thương mại số 2209021XE6D và 2209021XE6D-2 đề ngày 02/09/2022 đều là hàng “Demo Unit” (tạm dịch là hàng dùng thử).

Ngoài ra, tại hợp đồng 27-22/DJI ngày 25/08/2022 có 02 mặt hàng cùng là “Demo Unit” nhưng không được hưởng giảm giá như các mặt hàng cùng loại khác.

Như vậy, khoản giảm giá này không thuộc một trong các loại giảm giá được quy định tại tiết d.1.1 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2.2. Về hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá:

- Không có Bảng kê theo dõi thực tế việc nhập khẩu hàng hóa theo mẫu số 01/GG/2015 Phụ lục II Thông tư đối số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính với trường hợp hàng hóa trong cùng một hợp đồng số 27-22/DJI ngày 25/08/2022 được nhập khẩu theo 02 tờ khai khác nhau (tờ khai nhập khẩu số 105091319650/A11 ngày 11/11/2022 và 104985524340/A11 ngày 22/09/2022).

- Khoản giảm giá được ghi tại hợp đồng mua bán số 27-22/DJI đề ngày 25/08/2022, hóa đơn thương mại số 2209021XE6D và 2209021XE6D-2 đề ngày 02/09/2022 mà không có Bảng công bố giảm giá của người bán theo quy định tại tiết d.2 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2.3. Về thủ tục khai báo:

- Tại tờ khai nhập khẩu số 104985524340/A11 ngày 22/09/2022, Công ty không khai báo có khoản giảm giá tại tiêu chí “chi tiết khai trị giá” trên tờ khai nhập khẩu theo đúng quy định tại tiết d.3.1.1 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

3. Đối với công văn số 23-12/TL đề ngày 22/12/2022 và hồ sơ xét giảm giá đính kèm:

3.1. Về điều kiện giảm giá:

- Tại Hợp đồng số 29-22.2/DJI ngày 19/09/2022 Công ty được đối tác giảm giá ~30,23% cho mặt hàng là Thiết bị bay không người lái Mavic 2 Enterprise Advanced (Universal Edition) code 6941565913395 (20 chiếc) nhập khẩu tại tờ khai số 105172420730/A11 ngày 19/12/2022.

Hợp đồng mua bán và các chứng từ kèm theo không thể hiện lý do giảm giá. Do vậy, không có căn cứ để xác định khoản giảm giá nêu trên thuộc loại nào trong các loại giảm giá được quy định tại tiết d.1.1 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

3.2. Về hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá:

- Khoản giảm giá được ghi tại hợp đồng mua bán số 29-22.2/DJI đề ngày 19/09/2022, hóa đơn thương mại số 22100820LWD/22102121KFM đề ngày 08/10/2022 mà không có Bảng công bố giảm giá của người bán theo quy định tại tiết d.2 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Từ những căn cứ nêu trên, khoản giảm giá đề nghị tại 03 công văn số 21-12/TL đề ngày 21/12/2022, công văn số 22-12/TL và 23-12/TL đề ngày 22/12/2022 của Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi không đáp ứng điều kiện giảm giá theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-TGHQ (Trang - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

thuộc tính Công văn 140/TCHQ-TXNK

Công văn 140/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:140/TCHQ-TXNKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Bằng Toàn
Ngày ban hành:10/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu

tải Công văn 140/TCHQ-TXNK

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi