Công văn 12011/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng nhập khẩu nguyên liệu salbutamol và clenbuterol

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
Số: 12011/TCHQ-GSQL
V/v: Tạm dừng nhập khẩu nguyên liệu salbutamol và clenbuterol
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 
 
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
 
Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế có công văn số 21590/QLD-KD ngày 20/11/2015 và số 22785/QLD-KD ngày 9/12/2015 gửi Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol và Clenbuterol. Liên quan đến nội dung này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:
- Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm dừng thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng là các nguyên liệu Salbutamol và Clenbuterol theo các đơn hàng đã được Cục Quản lý Dược cấp phép nhập khẩu cho đến khi có thông báo mới;
- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là các thuốc thành phẩm chứa các hoạt chất trên thì không bị tạm dừng nhập khẩu nếu đáp ứng các quy định hiện hành (Luật Dược 2005, Quyết định s 151/2007/QĐ-TTg ngày 12/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam, Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc).
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.
Tổng cục Hải quan thông báo đề các đơn vị biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Đ/c TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ, Thanh Tra, Ban QLRR, Cục Thu
ế XNK;
- Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế;
- Lưu: VT, GSQL(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 12011/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng nhập khẩu nguyên liệu salbutamol và clenbuterol
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 12011/TCHQ-GSQL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 18/12/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực