Công văn 11937/TXNK-PL phân loại hàng hóa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

Số: 11937/TXNK-PL
V/v phân loại hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2020

 

 

Kính gửi: Công ty Luật TNHH Tonalegal.

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2410/CV-TONA/2020 ngày 24/10/2020 và số 1310/CV-TONA/2020 ngày 13/10/2020 của Công ty luật TNHH Tonalegal (Công ty) (theo Giấy ủy quyền số 1105/2020/GUQ ngày 11/05/2020 của Công ty TNHH KSB Việt Nam) về vướng mắc phân loại mặt hàng “van cầu”. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Việc phân loại “Van cầu” nêu trên, ngày 13/8/2020 Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có công văn số 8499/TXNK-PL, theo đó trường hợp xác định mặt hàng là van chuyên dụng truyền động “thủy lực/khí nén” trong hệ thủy lực hoặc khí nén mà từ đó nguồn năng lượng được cung cấp dưới dạng chất lưu nén (chất lỏng hoặc khí) thì được ưu tiên xem xét phân loại trước tại phân nhóm 8481.20. Tuy nhiên, thông tin giải trình và bổ sung của Công ty chưa đủ cơ sở để xác định mặt hàng là van chuyên dụng truyền động “thủy lực/khí nén” và chưa đủ cơ sở để xác định bản chất và mã số chính xác cho mặt hàng theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Do vậy, đề nghị Công ty căn cứ các quy định hiện hành đối chiếu với hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, đặc điểm thực tế hàng hóa nhập khẩu để xác định mã số phù hợp cho mặt hàng “van cầu” nêu trên.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty Luật TNHH Tonalegal biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (để biết);
- Lưu: VT, PL- My (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 11937/TXNK-PL của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc phân loại hàng hóa
Cơ quan ban hành: Cục Thuế xuất nhập khẩu Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 11937/TXNK-PL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 02/11/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!