Công văn 11500/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu gỗ Trắc từ Lào quá cảnh qua Campuchia và Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
Số: 11500/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu gỗ Trắc từ Lào quá cảnh qua Campuchia vào Việt Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015

 
 
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Bình Phước,
Long An, Đng Tháp, Gia Lai - Kon Tum, Tây Ninh.
 
Tổng cục Hải quan Việt Nam nhận được văn bản số 006/2015 ngày 22/11/2015 của Bộ Thương mại Campuchia gửi thông qua Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại Việt Nam cảnh báo tình trạng lợi dụng giấy phép CITES do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp để đưa gỗ khai thác không hợp pháp từ Campuchia vào Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh có tên nêu trên chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc:
Tăng cường công tác quản lý hải quan để ngăn chặn tình trạng thẩm lậu gỗ bất hợp pháp vào Việt Nam. Khi làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng gỗ Trắc khai báo có nguồn gốc từ Lào được vận chuyển quá cảnh qua Campuchia để nhập khẩu vào Việt Nam, đề nghị doanh nghiệp xuất trình bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu theo đúng quy định hiện hành tại Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, trong đó bao gồm Giấy phép CITES nhập khẩu do Cơ quan CITES Việt Nam cấp theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang đã, nguy cấp, quý, hiếm theo Công ước CITES.
Trường hợp phát hiện việc lợi dụng giấy phép CITES do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp để đưa gỗ khai thác không hợp pháp từ Campuchia vào Việt Nam thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hp có nghi vấn thì thực hiện xác minh thông tin hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Campuchia./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 11500/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu gỗ Trắc từ Lào quá cảnh qua Campuchia và Việt Nam
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 11500/TCHQ-GSQL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/12/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực