Công văn 11235/BCT-TMMN 2012 nhập khẩu gỗ Campuchia qua cửa khẩu phụ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 11235/BCT-TMMN
V/v: Nhập khẩu gỗ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở tỉnh Đắk Nông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012

 

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

 

Bộ Công Thương nhận được công văn số 1489/PC-VPCP ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét, trả lời UBND tỉnh Đắk Nông liên quan đến việc cho phép Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đức Tuấn (tỉnh Nghệ An) được nhập khẩu gỗ Campuchia qua cửa khẩu phụ 751, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông. Về việc này, Bộ Công Thương xin báo cáo Văn phòng Chính phủ như sau:

1. Việc nhập khẩu gỗ có nguồn gốc từ Campuchia trước hết phải thực hiện đầy đủ các thủ tục nhập khẩu được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại, hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP và Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc quy định xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu.

Theo quy định tại các văn bản pháp quy nêu trên, để nhập khẩu gỗ từ Campuchia doanh nghiệp trước hết phải được Bộ Công Thương Việt Nam cấp giấy phép nhập khẩu. Để doanh nghiệp được cấp giấy phép nhập khẩu:

- Thứ nhất, Bộ Thương mại Campuchia phải gửi giấy phép xuất khẩu gỗ đến Bộ Công Thương Việt Nam qua Đại sứ quán hoặc cơ quan Thương vụ của Việt Nam tại Campuchia hoặc của Campuchia tại Việt Nam.

- Thứ hai, thương nhân có hợp đồng nhập khẩu gỗ ký với thương nhân Campuchia được Bộ Thương mại Campuchia cấp trực tiếp giấy phép xuất khẩu gỗ phải gửi văn bản và hồ sơ xin phép nhập khẩu (bao gồm cả giấy phép xuất khẩu của Bộ Thương mại Campuchia và Hợp đồng nhập khẩu gỗ đã ký với thương nhân được phép xuất khẩu của Campuchia) kèm theo về Bộ Công Thương Việt Nam xin phép nhập khẩu. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ xem xét cấp giấy phép nhập khẩu cho thương nhân.

Sau khi đã được Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu, thương nhân mới có thể lựa chọn cửa khẩu nhập khẩu, hoặc là 01 trong 14 cửa khẩu quốc gia và quốc tế theo quy định tại Thông tư số 04 hoặc qua một cửa khẩu phụ, lối mở hiện đã có đủ các lực lượng chức năng và cơ sở kỹ thuật đảm bảo quản lý nhà nước và quyết định cho phép nhập khẩu của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại Thông tư số 13. Trường hợp chưa có giấy phép nhập khẩu của Bộ Công Thương thì thương nhân chưa được phép nhập khẩu qua bất kỳ cửa khẩu nào.

2. Đối với đề nghị của UBND tỉnh Đăk Nông tại công văn số 4264/UBND-CNXD ngày 09 tháng 10 năm 2012 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đức Tuấn (tỉnh Nghệ An) được nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cửa khẩu phụ 751, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, Bộ Công Thương thấy chưa có đủ cơ sở để cho phép nhập khẩu gỗ từ Campuchia, vì:

- Bộ Công Thương Việt Nam chưa nhận được công văn của Bộ Thương mại Campuchia thông báo đồng ý cho phép Công ty G.G Word Group của Campuchia được phép xuất khẩu gỗ sang Việt Nam.

- Bộ Công Thương chưa nhận được hồ sơ xin phép nhập khẩu gỗ của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đức Tuấn.

Do doanh nghiệp Đức Tuấn chưa có đủ điều kiện để được cấp phép nhập khẩu gỗ từ Campuchia, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông chưa có cơ sở để quyết định cho doanh nghiệp vận chuyển gỗ qua cửa khẩu phụ, lối mở 751.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương chưa nhận được văn bản của UBND tỉnh Đăk Nông cũng như các Bộ, ngành có liên quan thông báo, xác nhận cửa khẩu phụ 751 đã có đủ các lực lượng chức năng và cơ sở kỹ thuật đảm bảo quản lý nhà nước theo quy định hiện hành nên chưa thể có ý kiến về việc Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông đề nghị cho phép các doanh nghiệp đã làm đủ thủ tục xuất nhập khẩu được vận chuyển gỗ từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu phụ 751.

Do đó, Bộ Công Thương đã có công văn trả lời tỉnh Đăk Nông.

Bộ Công Thương xin báo cáo Văn phòng Chính phủ nội dung trên./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KTTH, KTN);
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng);
- Vụ XNK;
- Lưu: VT, TMMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 11235/BCT-TMMN của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu gỗ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở tỉnh Đắk Nông
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 11235/BCT-TMMN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 21/11/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Công nghiệp
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực