Công văn 1005/XNK-THCS 2018 Hoạt động tạm nhập, tái xuất và gia công hàng hóa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

B CÔNG THƯƠNG
CỤC XUT NHẬT KHẨU
-------

Số: 1005/XNK-THCS
V/v: Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xut và gia công hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

 

Trả lời công văn số 3920/TCHQ-GSQL ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục Hải quan liên quan đến việc thực hiện các quy định về tạm nhập, tái xuất và gia công tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, Cục Xuất nhập khu (B Công Thương) có ý kiến như sau:

Điều 178 Luật Thương mại quy định: “Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phn hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưng thù lao”.

Khoản 1 Điều 41 Luật Quản lý ngoại thương quy định: “Trừ trường hợp kinh doanh tạm nhập, tái xuất quy định tại Điều 39 của Luật này, thương nhân được tạm nhập vào Việt Nam hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cm nhập khẩu; hàng hóa không thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khu theo hợp đồng với nước ngoài để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác trong một khoảng thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khi Việt Nam.

Căn cứ các quy định nêu trên, hoạt động đưa hàng hóa về Việt Nam đ sửa chữa không phải là hoạt động gia công hay hoạt động tạm nhập, tái xuất theo quy định của Luật Thương mại, Luật Quản lý ngoại thương.

Cục Xuất nhập khẩu xin gửi Tổng cục Hải quan để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ b/c);
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (để b/c);
- C
ác đơn vị: PC, KH, CN;
- C
c trưởng Phan Văn Chinh (đ b/c);
- Các Phòng: CN, TMQT;
- Lưu: VT, THCS, Tua
ntqu.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 1005/XNK-THCS của Cục Xuất nhập khẩu về việc quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất và gia công hàng hóa
Cơ quan ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1005/XNK-THCS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 04/09/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

THE DEPARTMEN OF IMPORT AND EXPORT

Official Dispatch No.1005/XNK-THCS dated September 04, 2018 of the Department of Import and Export on regulations on temporary import, re-export and processing of goods

To: General Department of Customs

In response to Official Dispatch No. 3920/TCHQ-GSQL dated July 05, 2018 of the General Department of Customs regarding compliance with regulations on temporary import, re-export and processing in Decree No.69/2018/ND-CP, below are opinions from the Department of Import and Export (Ministry of Industry and Trade):

Article 178 of the Commercial Law prescribes: “Commercial processing means a commercial activity whereby a processor part or whole of raw materials and materials supplied by the hirer to perform one or several stages of the production process at the latter’s request and receives a payment in return.”

Clause 1 Article 41 of the Law on Management of Foreign Trade: “Except for the case of temporary import and re-export prescribed in Article 39 of this Law, a trader may import temporarily products that are not on the list of products that are banned or suspended from export or import according to the contract with a foreign country for repair, lease, lending or other purposes for a certain period of time and re-export these products from Vietnam.”

Pursuant to the aforementioned regulations, transport of goods to Vietnam for repair is not considered processing or temporary import or re-export under provisions of the Commercial Law and the Law on Management of Foreign Trade.

For the Director

The Deputy Director

Tran Thanh Hai 

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!