Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.365 văn bản: Xuất nhập khẩu
8321

Công văn 5234/1997/QLTT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch số 07/1997/TTLT và số 77/1997/TTLT

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
8322

Công văn 4170-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc triển khai dán tem hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
8323

Công văn 4043/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dán tem hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
8325

Công văn 3642/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp tải hàng chuyển tiếp về địa điểm kiểm tra ngoài CK

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
8326

Công văn về việc thực hiện Thông tư 42/TCHQ-GSQL ngày 22/03/1997

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
8327

Công văn 7681/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc bãi bỏ Thông báo số 5071/TM-XNK ngày 9/5/97 của Bộ Thương mại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
8328

Công văn 5945-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung Thông tư số 02-TM/XNK ngày 21/2/97 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 đối với thép và kính xây dựng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
8329

Thông báo 5071-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
8330

Quy định tạm thời 673/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thu lệ phí cà phê xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
8331

Công văn 65/KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC về kiểm tra hàng hoá xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
8332

Công văn 18-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định mã số hàng hoá nhập khẩu cho mặt hàng máy đông lạnh các loại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
8333

Công văn về việc gia hạn thời gian nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
8334

Công văn về việc gia hạn xuất nhập khẩu 1996 của các xí nghiệp đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư, Xuất nhập khẩu Tải về
8335

Công văn tạm giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 1997

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
8336

Công văn 3670/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 975-TC/TCT

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
8337

Công văn 3658/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ pơmu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
8339

Công văn 4258-TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chi tiết việc quản lý gia công hàng xuất khẩu theo quy định của Thông liên bộ số 77-TM/TCHQ ngày 29/7/1996

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
8340

Công văn 4201/KTTH của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác thu thuế xuất, nhập khẩu 6 tháng cuối năm 1996

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về