Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.456 văn bản: Xuất nhập khẩu
8061

Thông báo 1766/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc trả lại hạn ngạch hoặc cho vay hạn ngạch

8062

Công văn 1720/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thủ tục xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ

8063

Công văn 3041/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn nộp thuế nguyên vật liệu sản xuất hàng xuất khẩu

8064

Công văn 2281/TCT/NV3 của Bộ Tài chính về việc chứng từ thanh toán trong hồ sơ hoàn thuế nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

8065

Công văn 2873/TCHQ-KTTT của Tổng cục hải quan về việc thuế đối với hàng mẫu loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

8066

Công văn 2780/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu linh kiện ôtô dạng CKDI

8067

Công văn 2675/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng tồn kho theo quy định tại Nghị định 55/1998/NĐ-CP ngày 22/7/1998

8068

Công văn 5957/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc thanh toán hàng hoá dịch vụ xuất khẩu bằng hàng

8069

Công văn 2662/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nhập khẩu khung gầm ôtô có gắn động cơ

8070

Công văn 5957/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc thanh toán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu bằng hàng

8071

Công văn 1183/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ

8072

Công văn 5776/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu

8073

Công văn 1101/TM/XNK của Bộ Thương mại về việc ngừng nhập khẩu gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm đã giết thịt qua đường buôn bán tiểu ngạch biên giới

8074

Công văn 669/CP-KTTH của Chính phủ về việc triển khai Hiệp định dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ

8075

Thông báo 67/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về tình hình thực hiện Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ

8076

Công văn 1096/TM/XNK của Bộ Thương mại về việc Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) triển khai các quy định mới đối với việc nhập khẩu thực phẩm vào Hoa Kỳ

8077

Công văn 2163/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thu chênh lệch giá kính màu nhập khẩu

8078

Công văn 2095/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ hải quan đối với việc xuất, nhập khẩu kim cương thô

8079

Công văn 1972/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu thiết bị đồng bộ

8080

Công văn 1949/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy 2001 của 23 doanh nghiệp