Danh mục

Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 8.166 văn bản: Xuất nhập khẩu
8061

Công văn 3345/TM-XNK của Bộ Thương mại bổ sung điều hành nhập khẩu năm 1999

Ban hành: 15/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
8062

Công văn 2904-TM/QLTT của Bộ Thương mại về việc thực hiện Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 07/07/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
8063

Công văn 3539/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Chỉ thị 14/1998/CT-TCHQ

Ban hành: 01/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2005
8064

Công văn 2860/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu gạo

Ban hành: 23/06/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
8065

Công văn 2854-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc thực phẩm nhập khẩu từ EU

Ban hành: 22/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
8066

Công văn 2704-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc xuất khẩu đổi hàng để nhập khẩu phân bón hoá học với các nước ASEAN và SNG

Ban hành: 15/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
8067

Công văn 3093/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với sản phẩm gỗ xuất khẩu có nguồn gốc từ gỗ ngập khẩu

Ban hành: 08/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
8068

Công văn 3079/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế tài liệu nhập khẩu

Ban hành: 07/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
8069

Công văn 2300/TM-ĐT của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu bao bì nhựa thành phẩm để phục vụ gia công hàng may mặc xuất khẩu

Ban hành: 01/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
8070

Công văn về việc nhập khẩu chứng gia cầm

Ban hành: 29/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
8071

Công văn 2834/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế xuất nhập khẩu

Ban hành: 26/05/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
8072

Công văn 2708/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu cáp máy vi tính

Ban hành: 20/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
8073

Công văn 2462/TCHQ-KTTTcủa Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo CEPT-1999

Ban hành: 08/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
8074

Công văn 3060/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đơn vị Hải quan làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm đối với hàng SXXK

Ban hành: 07/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
8075

Công văn 1806-TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu thành phẩm để tiếp thị

Ban hành: 04/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
8076

Công văn 1569-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu trứng gia cầm

Ban hành: 17/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
8077

Công văn 1944/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 12/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
8078

Công văn 364/CP-KTTH của Chính phủ về việc tái xuất gỗ nhập khẩu

Ban hành: 10/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
8079

Công văn 336/CP-KTTH của Chính phủ về việc điều hành nhập khẩu phân bón năm 1999

Ban hành: 06/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
8080

Công văn 1313-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc thưởng xuất khẩu

Ban hành: 03/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
Vui lòng đợi