Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.287 văn bản: Xuất nhập khẩu
21

Công văn 5516/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về xe quá khổ giới hạn vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
22

Công văn 13340/BTC-CST của Bộ Tài chính quy định về mức độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
23

Công văn 5482/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
24

Công văn 5424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về hàng hóa là thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới gửi kho ngoại quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
25

Công văn 5416/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
26

Công văn 5386/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế, thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
27

Công văn 7957/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Điều 9 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
28

Công văn 7958/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Điều 9 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
29

Công văn 5305/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
30

Công văn 60513/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp ủy thác xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
31

Công văn 5189/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng “vè che mưa dùng cho ô tô”

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
32

Công văn 7744/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
33

Công văn 5188/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng nhập sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
34

Công văn 5146/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ngưng hiệu lực Thông tư 31/2022/TT-BTC

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
35

Công văn 5137/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát và kiểm tra hàng hóa chuyển cửa khẩu bằng máy soi container

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
36

Công văn 7507/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc chuẩn hóa danh mục tại dự thảo Nghị định quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Thái Bình Dương (CPTPP)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
37

Công văn 4953/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thông tin-Truyền thông Tải về
38

Công văn 4943/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa lưu giữ trong kho ngoại quan phải tiêu hủy

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
39

Công văn 4942/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
40

Công văn 7785/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt lợn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về