Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.456 văn bản: Xuất nhập khẩu
21

Công văn 4099/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
22

Công văn 4068/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ủy thác nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
23

Công văn 4053/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về sản phẩm gia công xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
24

Công văn 2226/HQTPHCM-GSQL của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
25

Công văn 4040/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về điều kiện kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp Tải về
26

Công văn 4044/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc liên quan đến chính sách quản lý đối với mặt hàng phân bón quá cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
27

Công điện 694/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
28

Công văn 4020/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với thiết bị điện tử gia dụng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
29

Công văn 5024/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc thực hiện trách nhiệm quy định tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP về xuất khẩu gạo

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
30

Công điện 693/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường UAE

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
31

Công văn 3987/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
32

Công văn 2166/HQTPHCM-GSQL của Cục Hải Quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
33

Công văn 3898/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về xe ô tô tạm nhập khẩu của đối tượng ưu đãi, miễn trừ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
34

Công văn 3866/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chú giải bổ sung SEN 2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
35

Công văn 3849/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
36

Công văn 3860/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về kiến nghị về chính sách thuế mặt hàng đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
37

Công văn 3848/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
38

Công văn 3861/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiến nghị về chính sách thuế mặt hàng đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
39

Công văn 3790/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra C/O mẫu AK và KV/VK được truyền qua hệ thống Một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
40

Công văn 3807/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong hoạt động của Dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về