Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.238 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 7507/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc chuẩn hóa danh mục tại dự thảo Nghị định quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Thái Bình Dương (CPTPP)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
02

Công văn 7785/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt lợn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Công văn 4891/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
04

Công văn 11827/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc triển khai quy định miễn kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh tại Nghị định 13/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
05

Công văn 4801/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
06

Công văn 53392/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
07

Công văn 4619/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
08

Công văn 4614/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
09

Công văn 4613/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
10

Công văn 4493/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng ưu đãi đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Xuất nhập khẩu Tải về
11

Công văn 4475/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
12

Thông báo 257/TB-BCT của Bộ Công Thương về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
13

Công văn 4213/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
14

Công văn 4139/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
15

Công văn 4158/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số HS mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
16

Thông báo 312/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Phiên họp lần thứ tám của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
17

Công điện 871/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
18

Công văn 4067/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp Tải về
19

Công văn 4012/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu hàng viện trợ không hoàn lại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
20

Công văn 4025/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc xử phạt hành vi khai sai về lượng đối với hàng nhập khẩu loại hình sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về