Danh mục

Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 8.166 văn bản: Xuất nhập khẩu
8081

Công văn 1314/TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu thành phẩm để bán tiếp thị và nghiên cứu thị trường.

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 01/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
8082

Công văn 1547/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng hoá và linh kiện CKD xe gắn máy nhập khẩu theo phương thức hàng đổi hàng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 25/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
8083

Công văn 275/CP-KTTH của Chính phủ về việc điều hành xuất khẩu gạo và tiêu thụ lúa, gạo vụ đông xuân 1998-1999

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 18/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
8084

Công văn 1393/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết miễn thuế, hoàn thuế đối với hàng hoá XNK

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 17/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
8085

Công văn 1347/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu hàng hoá Mỹ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
8086

Công văn 1332/TCT-NV2 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá uỷ thác XNK

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
8087

Công văn 1300/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu cho hàng hoá Nhật Bản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
8088

Công văn 0897/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hoa Kỳ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
8089

Công văn 0841/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Nhật Bản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
8090

Công văn 0685/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hong Kong

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 13/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
8091

Công văn 143/CP-KTTH của Chính phủ về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 11/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
8092

Công văn 880/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn bổ sung việc xét miễn thuế hàng quà biếu, tặng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 11/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
8093

Công văn 0559/TM-XNK của Bộ Thương mại hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định số 129/19998/QĐ-BTM ngày 28/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thưởng xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 06/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
8094

Công văn về việc hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 30/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
8095

Công văn về việc Chứng thư giám định hàng hoá xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 28/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
8096

Công văn 0427/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc giải quyết thủ tục có liên quan đến giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
8097

Công văn 519349 của Bộ Thương mại về việc đính chính văn bản

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 16/01/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
8098

Công văn 241/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu hàng hoá gia công nước ngoài biếu tặng, từ thiện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
8099

Công văn 220/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 12/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
8100

Công văn 0131/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung danh sách các nước và vùng lãnh thổ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 07/01/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
Vui lòng đợi