Danh mục

Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 8.083 văn bản: Xuất nhập khẩu
8041

Công văn 4043/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dán tem hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 18/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
8042

Công văn 4043-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc dán tem hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 11/11/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2003
8043

Công văn 3642/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp tải hàng chuyển tiếp về địa điểm kiểm tra ngoài CK

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 22/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2004
8044

Công văn về việc thực hiện Thông tư 42/TCHQ-GSQL ngày 22/03/1997

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 29/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
8045

Công văn 7681/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc bãi bỏ Thông báo số 5071/TM-XNK ngày 9/5/97 của Bộ Thương mại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 23/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
8046

Công văn 5945-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung Thông tư số 02-TM/XNK ngày 21/2/97 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 đối với thép và kính xây dựng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 04/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
8047

Thông báo 5071-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
8048

Quy định tạm thời 673/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thu lệ phí cà phê xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 01/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
8049

Công văn 65/KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC về kiểm tra hàng hoá xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 10/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2004
8050

Công văn 18-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định mã số hàng hoá nhập khẩu cho mặt hàng máy đông lạnh các loại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 03/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/1997
8051

Công văn về việc gia hạn thời gian nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 23/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
8052

Công văn về việc gia hạn xuất nhập khẩu 1996 của các xí nghiệp đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 21/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
8053

Công văn tạm giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 1997

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8054

Công văn 3670/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 975-TC/TCT

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
8055

Công văn 3658/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ pơmu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
8056

Công văn 5160/KTTH của Chính phủ về việc xuất, nhập khẩu giữa khu chế xuất và thị trường nội địa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 12/10/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
8057

Công văn 4258-TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chi tiết việc quản lý gia công hàng xuất khẩu theo quy định của Thông liên bộ số 77-TM/TCHQ ngày 29/7/1996

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2005
8058

Công văn 4201/KTTH của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác thu thuế xuất, nhập khẩu 6 tháng cuối năm 1996

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 28/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2004
8059

Công văn 2677/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc thủ tục nhập khẩu xe ô tô vừa chở hàng vừa chở người và động cơ xe ô tô tải đã qua sử dụng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 19/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
8060

Công văn 2842/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý miễn thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Pháp theo Nghị định thư tài chính năm 1994, 1995

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
Vui lòng đợi