Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 8.064 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 7632/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu cá thể đười ươi (Pongo abelii) vì mục đích phi thương mại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
02

Công văn 7661/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung kế hoạch xuất khẩu than năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
03

Công văn 6149/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống Covid-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Nông nghiệp-Lâm nghiệp;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
04

Công văn 8345/BYT-TTrB của Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại Test Kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
05

Công văn 6802/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sau COVID-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Nông nghiệp-Lâm nghiệp;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2021
06

Công văn 9907/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Nông nghiệp-Lâm nghiệp;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
07

Công văn 10947/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết 106/NQ-CP về chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
08

Công văn 4528/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa để gia công nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
09

Công văn 4527/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định ngành, nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
10

Công văn 10710/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô đã qua sử dụng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
11

Công văn 4451/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
12

Công văn 4389/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại lốp dùng cho ô tô chở hàng, ô tô đầu kéo, sơ mi rơ moóc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
13

Công văn 4390/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
14

Công văn 4407/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về công tác giám sát đối với hàng hóa là xăng dầu xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
15

Công văn 4395/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
16

Công văn 4372/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đảm bảo hoạt động thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
17

Công văn 4363/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
18

Công văn 4346/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giám sát hàng hóa đưa vào kho ngoại quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
19

Công văn 4341/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân luồng tờ khai tạm nhập tái xuất phương tiện quay vòng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
20

Công văn 6212/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
Vui lòng đợi