Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.368 văn bản: Xuất nhập khẩu
8321

Công văn 406-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 84/TT-BTC

8322

Công văn 395/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy.

8323

Công điện 130/CP/V1 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ vàng và ngoại tệ.

8324

Công văn 5234/1997/QLTT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch số 07/1997/TTLT và số 77/1997/TTLT

8325

Công văn 4170-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc triển khai dán tem hàng nhập khẩu

8326

Công văn 4043/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dán tem hàng nhập khẩu

8328

Công văn 3642/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp tải hàng chuyển tiếp về địa điểm kiểm tra ngoài CK

8329

Công văn về việc thực hiện Thông tư 42/TCHQ-GSQL ngày 22/03/1997

8330

Công văn 7681/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc bãi bỏ Thông báo số 5071/TM-XNK ngày 9/5/97 của Bộ Thương mại

8331

Công văn 5945-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung Thông tư số 02-TM/XNK ngày 21/2/97 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 đối với thép và kính xây dựng

8332

Thông báo 5071-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng

8333

Quy định tạm thời 673/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thu lệ phí cà phê xuất khẩu

8334

Công văn 65/KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC về kiểm tra hàng hoá xuất khẩu

8335

Công văn 18-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định mã số hàng hoá nhập khẩu cho mặt hàng máy đông lạnh các loại

8336

Công văn về việc gia hạn thời gian nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá

8337

Công văn về việc gia hạn xuất nhập khẩu 1996 của các xí nghiệp đầu tư nước ngoài

8338

Công văn tạm giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 1997

8339

Công văn 3670/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 975-TC/TCT

8340

Công văn 3658/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ pơmu