Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.368 văn bản: Xuất nhập khẩu
8081

Công văn 22/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc mã số hàng nhập khẩu

8082

Công văn 597/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng phụ tùng xe rờ moóc

8083

Công văn 5906/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc về thu lệ phí hải quan hàng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập

8084

Công văn 1158/CP-KTTH của Chính phủ về việc hỗ trợ cà phê xuất khẩu sau tạm trữ

8086

Công văn 12177/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại và tính thuế nhập khẩu phụ tùng dàn xới theo biểu thuế nhập khẩu

8087

Công văn 5705/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hoàn thuế nhập khẩu

8088

Công văn 5060/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu

8089

Công văn 5366/CV-CNCL của Bộ Công nghiệp về việc nhập khẩu bộ linh kiện và lắp ráp xe gắn máy của doanh nghiệp chưa sản xuất phụ tùng chủ yếu

8090

Công văn 5565/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư trong nước

8091

Thông báo 5546/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã được thu hồi

8092

Công văn 11522/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu chi tiết để hàn ghép cố định van ga và bình ga

8093

Công văn 5759/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về C/O Form O hoặc X của lô hàng cà phê nhập khẩu

8094

Công văn 5133/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế gía trị gia tăng hàng xuất khẩu

8095

Công văn 4639/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế nhập khẩu dụng cụ y tế

8096

Công văn 5124/CTHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục xuất khập khẩu hàng hoá

8097

Công văn 10938/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu

8100

Công văn 4995/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe hai bán gắn máy nhập khẩu