Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.333 văn bản: Xuất nhập khẩu
8041

Công văn 576/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thời hạn hiệu lực của Thông tư 99/2000/TT-BTC

8042

Công văn 278/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại mặt hàng vật liệu dẻo nhiệt phản quang theo biểu thuế nhập khẩu

8043

Thông báo 77/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã dược thu hồi

8044

Công văn 82/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế mặt hàng mì chính nhập khẩu

8046

Công văn 22/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc mã số hàng nhập khẩu

8047

Công văn 597/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng phụ tùng xe rờ moóc

8048

Công văn 5906/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc về thu lệ phí hải quan hàng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập

8049

Công văn 1158/CP-KTTH của Chính phủ về việc hỗ trợ cà phê xuất khẩu sau tạm trữ

8051

Công văn 12177/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại và tính thuế nhập khẩu phụ tùng dàn xới theo biểu thuế nhập khẩu

8052

Công văn 5705/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hoàn thuế nhập khẩu

8053

Công văn 5060/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu

8054

Công văn 5366/CV-CNCL của Bộ Công nghiệp về việc nhập khẩu bộ linh kiện và lắp ráp xe gắn máy của doanh nghiệp chưa sản xuất phụ tùng chủ yếu

8055

Công văn 5565/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư trong nước

8056

Thông báo 5546/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã được thu hồi

8057

Công văn 11522/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu chi tiết để hàn ghép cố định van ga và bình ga

8058

Công văn 5759/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về C/O Form O hoặc X của lô hàng cà phê nhập khẩu

8059

Công văn 5133/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế gía trị gia tăng hàng xuất khẩu

8060

Công văn 4639/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế nhập khẩu dụng cụ y tế