Danh mục

Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 8.208 văn bản: Xuất nhập khẩu
8021

Công văn 276-TC/NV3 của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu mặt hàng dầu biến thế

Ban hành: 30/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
8022

Công văn 631-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu hệ thống van và phin lọc nước

Ban hành: 19/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
8023

Công văn 656-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu đối với cụm chức năng

Ban hành: 19/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
8024

Công văn 308/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chuyển tiếp hàng xuất khẩu

Ban hành: 19/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
8025

Công văn về việc tạm thời thực hiện Danh mục CEPT-2000 cho hàng nhập khẩu từ ASEAN

Ban hành: 15/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
8026

Công văn 202/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu xe ôtô

Ban hành: 12/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2004
8027

Thông báo 0144/TM-ĐT của Bộ Thương mại về chứng từ nhập khẩu bộ linh kiện để lắp ráp xe hai bánh gắn máy của các doanh nghiệp trong nước

Ban hành: 11/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
8028

Công văn 0083/2001/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường có quy định hạn ngạch

Ban hành: 11/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
8029

Công văn 342/TC-TCDN của Bộ Tài chính về việc cân đối cung cầu và xuất khẩu đường niên vụ 2000-2001

Ban hành: 11/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
8030

Công văn 5997/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu nghi vấn đục sửa số khung

Ban hành: 25/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
8031

Công văn 4441/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc xử lý trường hợp đục lại số khung, số máy đối với xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu

Ban hành: 22/12/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
8032

Công văn 5720-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu hàng máy chiếu

Ban hành: 21/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
8033

Công văn 5908/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục tạm nhập - tái xuất phương tiện đường bộ của khách quốc tế vào Việt Nam du lịch

Ban hành: 20/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2004
8034

Thông báo 4331-TM/XNK của Bộ Thuơng mại về việc xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2001

Ban hành: 18/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2004
8035

Công văn 5477/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 27/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
8036

Công văn 5476/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu gỗ lóng rừng trồng

Ban hành: 27/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
8037

Công văn 3936/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc triển khai Chiến lược phát triển xuất - nhập khẩu thời kỳ 2001-2010

Ban hành: 14/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2005
8038

Công văn 1936/TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc thời hạn giấy chứng nhận hợp chuẩn

Ban hành: 02/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2004
8039

Công văn 4862/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp mã thiết bị vi tính

Ban hành: 19/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
8040

Công văn 3644/TM-XNK của bộ Thương mại về việc nhập khẩu bổ sung Clinker cho sản xuất xi măng

Ban hành: 17/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
Vui lòng đợi