Danh mục

Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 8.209 văn bản: Xuất nhập khẩu
41

Công văn 2753/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về xuất khẩu đá vôi, đôlômit

Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
42

Công văn 6328/BTC-CST của Bộ Tài chính về phí sử dụng công trình kết cấu, hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển

Ban hành: 01/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2022
43

Công văn 2453/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 21/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
44

Công văn 29366/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
45

Công văn 5600/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý xe ô tô tồn đọng theo quy định Quyết định 14/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2022
46

Công văn 27324/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm xuất khẩu

Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
47

Công văn 2153/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thu phí xuất khẩu cà phê

Ban hành: 09/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
48

Công văn 2114/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế nhập khẩu

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
49

Công văn 2079/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu cát

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
50

Công văn 25542/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với việc xuất khẩu kim loại hiếm Metariod (thiên thạch)

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
51

Công văn 2077/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vận chuyển hàng giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
52

Công văn 2054/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
53

Công văn 2038/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chứng từ vận tải đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
54

Công văn 2011/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
55

Công văn 3363/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2022

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
56

Công văn 1949/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
57

Công văn 1938/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hàng hóa gửi kho ngoại quan và xuất sang nước khác bằng đường hàng không

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
58

Công văn 1939/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai quy định khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
59

Công văn 527/YDCT-QLD của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về báo cáo tình hình xuất nhập khẩu dược liệu

Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2022
60

Công văn 1916/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP

Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
Vui lòng đợi