Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.333 văn bản: Xuất nhập khẩu
21

Công văn 571/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi

22

Công văn 531/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường hàng hóa nhập khẩu

23

Công văn 556/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc khai sai mã loại hình tờ khai xuất khẩu từ nguồn tạm nhập

24

Công văn 550/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

25

Công văn 552/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm soát, giám sát thực hiện tiêu hủy với phế liệu tồn đọng tại cảng biển

26

Công văn 517/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

27

Công văn 498/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc

28

Công văn 476/TCHQ-TXNK Tổng cục Hải quan về doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc

29

Công văn 450/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 25/2022/TT-BTTTT

30

Công văn 451/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng xe ô tô xi téc phun nước nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp thành xe khác

31

Công văn 432/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc triển khai Nghị định 06/2022/NĐ-CP

32

Công văn 862/BTC-CST của Bộ Tài chính về hàng hóa nhập khẩu để sản xuất thiết bị y tế

33

Công văn 394/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xin ý kiến về hình thức văn bản công bố lượng và phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm, thuốc lá nguyên liệu năm 2023

34

Công văn 401/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Điều 9 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

35

Công văn 349/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa tạm nhập và tái nhập

36

Công văn 347/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

37

Công văn 315/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 và các Nghị định Biểu thuế

38

Công văn 272/BCT-AP của Bộ Công Thương về việc cung cấp số liệu thống kê xuất nhập khẩu năm 2022 giữa Việt Nam với Mông Cổ và Triều Tiên

39

Công văn 265/BCT-PVTM của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xác minh xuất xứ các lô hàng nhập khẩu đường mía

40

Công văn 300/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu