Danh mục

Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 8.144 văn bản: Xuất nhập khẩu
21

Công văn 1194/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2022
22

Công văn 1175/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
23

Công văn 1118/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất

Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2022
24

Công văn 1088/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2022
25

Công văn 1102/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
26

Công văn 1029/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô điện

Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
27

Công văn 1023/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
28

Công văn 1008/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2022
29

Công văn 975/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2022
30

Công văn 1469/BCT-CN của Bộ Công Thương về việc gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất các dây chuyền thiết bị chuyên ngành thuốc lá của Công ty Thuốc lá Thăng Long

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
31

Công văn 964/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
32

Công văn 962/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mặt hàng gỗ cao su ghép khối

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2022
33

Công văn 966/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hoá thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2022
34

Công văn 943/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thủ tục xuất/nhập hàng hóa ra vào kho ngoại quan đối với doanh nghiệp ưu tiên

Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2022
35

Công văn 859/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Luật 03/2022/QH15

Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
36

Công văn 860/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
37

Công văn 1597/BKHĐT-KTCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
38

Công văn 832/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2022
39

Công điện 1583/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu điều sang thị trường Châu Âu

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
40

Công văn 781/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạo thuận lợi thủ tục hải quan đối với hàng hóa tái nhập trở lại

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2022
Vui lòng đợi