Danh mục

Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 8.144 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 1746/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về xác định trị giá đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
02

Công văn 1730/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
03

Công văn 1694/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 12/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
04

Công văn 1683/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới

Ban hành: 12/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
05

Công văn 1665/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Ban hành: 11/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
06

Công văn 1635/TCHQ-KĐHQ của Tổng cục Hải quan về mặt hàng khai báo sử dụng làm thuốc màu sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm của sơn

Ban hành: 09/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
07

Công văn 1606/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa thuê gia công lại nhưng có cơ sở sản xuất, gia công

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
08

Công văn 1608/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng gia công tại khu phi thuế quan

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
09

Công văn 1601/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại thiết bị liên lạc trong nhà và thiết bị liên lạc ngoài cửa (camera giám sát có chức năng đàm thoại)

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
10

Công văn 1582/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Camera

Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
11

Công văn 1514/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

Ban hành: 28/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/04/2022
12

Công văn 1478/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc mã loại hình

Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
13

Công văn 1449/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về mã HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D

Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
14

Công văn 2612/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về vướng mắc thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu sắn

Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
15

Công văn 3091/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc áp dụng thuế phòng vệ thương mại

Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
16

Công văn 1400/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2022
17

Công văn 1346/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
18

Công văn 1320/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
19

Công văn 1272/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa tạm nhập để gia công

Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2022
20

Công văn 1201/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

Ban hành: 07/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2022
Vui lòng đợi