Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.373 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 3448/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030

02

Công văn 2180/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế báo cáo số lượng nhập, xuất, tồn tem điện tử hàng tháng

03

Công điện 492/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách nhằm giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc

04

Thông báo 198/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với 03 địa phương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu

05

Công văn 2588/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP

06

Công văn 531/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc thông báo danh sách khách hàng là cơ sở bán buôn của cơ sở nhập khẩu nhưng không có quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

07

Công văn 2093/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

08

Công văn 2036/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

09

Công văn 27085/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng tạm nhập tái xuất

10

Công văn 1977/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

11

Công văn 1492/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

12

Công văn 1927/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc liên quan đến các doanh nghiệp dệt may

13

Công văn 1964/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc lưu giữ hàng hóa bên ngoài doanh nghiệp chế xuất

14

Công văn 1914/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

15

Công văn 1917/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng nhập sản xuất xuất khẩu

16

Công văn 1899/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu

17

Công văn 1912/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về xử lý tiền thuế của hàng hóa bị tịch thu

18

Công văn 1898/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

19

Công văn 1796/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan

20

Công văn 1798/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC